• Rikets (likestillings)tilstand. Føredrag ved konferanse om praktisk likestillingsarbeid. Trondheim 25. november 2014.
 • Korleis arbeider vi med likestilling i kommunen? ved Likestilling, inkludering og mangfald – korleis gjer vi det i praksis? Byglandsfjorden 11. november 2014.
 • Likestilling light Føredrag ved Nordland fylkeskommunes samarbeidsforum for likestilling, Bodø 30. november 2014.
 • Når kjærleiken møter statens grenser – regulering av familieinnvandring til Noreg. Føredrag for Justisdepartementet, Oslo 14. august 2014.
 • Arbeids- og familieliv. Invitert innleiar ved konferansen ”Tidsklemma – diagnose eller springbrett?”, Tønsberg 6. mai 2014.
 • Med tungt hjarte – Etikk, følelsar og rasjonalitet i forvaltninga. Føredrag på Bufdirs fagmøte, mars 2014.
 • Likestillingsintegrering og flerdimensjonell likestilling, oppsummeringsinnlegg på vegne av Bufdir, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementets fagdag om likestilling og mainstreaming, 23. Januar 2014.
 • ”Likestillingslandet Noreg” – Likestillingspolitiske utfordringar 100 år etter allmenn stemmerett. Key-note speaker ved Kjønnsforskning nå, Universitetet i Stavanger, 4. november 2013.
 • Et riktig offer? Voldsutsatte innvandrerkvinners møte med utlendingsloven. Ved seminaret ”Voldtekt – et spørsmål om etnisitet?” arrangert av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, 11. desember 2012.
 • Alles jobb – ingens ansvar? Mainstreaming og flerdimensjonalitet i likestillingspolitikken. Foredrag ved Bergen kommunes nordiske likestillingskonferanse 11. mai 2012.
 • Eit reelt ekteskap? Å søkja om familieinnvandring til Noreg. Foredrag ved UDIs frokostseminar 3. mai 2012.
 • Regulering av familieinnvandring til Noreg. Foredrag ved Utlendingsdirektoratet 21. september 2011.
 • Marriage Migration – Consideration on Economic and Intimate Citizenship, ved symposium om medborgerskap, UiB, 20 november 2009.
 • Pasjon for polare strøk – eit halvår med arktisk friluftsliv i Alta og Alaska. Foredrag i regi av Fjellsportgruppa i Bergen, 27. november 2008.