List

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner med innvandrerbakgrunn risikerer å bli utsatt for diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet på den ene siden, og på grunn av innvandrerbakgrunn på den andre siden. Dette er hovedfunnet fra et forskningsprosjekt som ble offentliggjort 4. desember. Som en av deltakerne så treffende formulerte det: «Jeg er homofil og jeg er svart. Jeg er alt det verden ikke vil at du skal være». I prosjektet har vi gjennomført en spørreundersøkelse som ble besvart av 251 personer og dybdeintervjuer med 42 skeive med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen er utført av Nordlandsforskning på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rasisme og etnisk diskriminering er utbredt. Over halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen hadde vært utsatt for negative kommentarer eller oppførsel på grunn av etnisitet, hudfarge eller religion. Informantene fortalte om diskriminering i form av rasistisk motivert vold, forskjellsbehandling i barnehagen og skole og diskriminering på bolig- og arbeidsmarkedet. 14 % hadde erfart at de ikke ble ansatt i en jobb på grunn av etnisitet, hudfarge eller religion. Deltakerne i forskningsprosjektet møter også rasisme og etnisk diskriminering i skeive miljøer i Norge. De fortalte om å bli blokkert på datingsider på nettet når de fortalte at de hadde bakgrunn fra Midtøsten. Andre hadde opplevd rasistisk vold eller blitt nektet inngang på skeive utesteder. Noen etterlyste at skeive organisasjoner og miljøer tar tydeligere avstand fra rasisme og stereotypisering. Selv om flertallet opplever skeive miljøer som inkluderende overfor personer med innvandrerbakgrunn, er det særlig sårt å bli ekskludert fra nettopp disse miljøene, hvor man har en særlig forventning om å høre til.

Sammenlignet med rasisme, er diskriminering på grunn av kjønn og seksualitet et mindre – men fortsatt betydelig problem. Halvparten av respondentene hadde vært utsatt for negative kommentarer eller handlinger på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Under en av ti hadde opplevd diskriminering i arbeidslivet i form av å ikke bli ansatt, bli omplassert eller tvunget til å slutte. Skeive med innvandrerbakgrunn forteller med andre ord om noe mindre diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, sammenliknet med etnisk diskriminering. Mange har likevel med seg negative erfaringer med homofobi, trakassering og vold fra barndommen, hjemlandet og i møte med det norske samfunnet. I tillegg fortalte mange om trakassering og homofobi i bestemte etniske minoritetsmiljøer. Der er en sterk sammenheng mellom hvilket land man har bakgrunn fra og hvor vidt man opplever at personer med samme landbakgrunn har negative holdninger til skeive. De som kommer fra land med lover som ikke anerkjenner likekjønnspar, opplever mer fordømmelse fra personer med samme landbakgrunn i Norge.

Selv om mange lever gode liv, rapporterer to av ti om psykiske lidelser som begrenser dem i hverdagen. Tidligere forskning har vist at både skeive og personer med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for psykiske helseplager, selvmord og selvmordsforsøk enn befolkningen for øvrig. Dermed er det ikke overraskende at vårt utvalg, som tilhører begge minoriteter, rapporterer om høy forekomst av psykiske lidelser (22 %), selvmordstanker (58 %) og selvmordsforsøk (22 %). Utvalget vårt skiller seg også negativ ut når det gjelder seksualisert vold. En av fire har vært utsatt for voldtekt og halvparten rapporterer om andre former for seksuelle overgrep. Dette er alvorlig og viser at det er nødvendig med gode lavterskeltilbud som er tilpasset minoriteter sine behov, blant annet innenfor psykisk helse og ved voldtektsmottakene.

Skeive med innvandrerbakgrunn møter potensielt en dobbel utfordring i form av både etnisk diskriminering og homofobi. På tross av dette rapporterer ni av ti at de er aksepterer seg selv fullt ut, er stolte, og opplever sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet som berikende. Et flertall rapporterer om god helse, og over halvparten er stort sett fornøyde med livet. De fleste er åpen om sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet overfor sine nærmeste, og er fornøyde med sin grad av åpenhet. Dette er med andre ord også en ressurssterk gruppe som lever gode liv.

Funnene fra rapporten illustrerer hvor komplekse erfaringer grupper som utsettes for flerdimensjonell diskriminering kan ha. De av oss som er skeive med innvandrerbakgrunn har kunnskap og erfaringer som er uvurderlig i arbeidet med å utvikle gode og likeverdige offentlige tjenester for alle.

Dette innlegget er skrevet av Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm, og ble først publisert av Dagbladet 5. desember 2018.

Kjelde: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, NF-rapport 9/2018.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

  Posts

juni 20th, 2019

Om molter og meininga med livet

I august, for eit par år sidan, vandra eg opp ei fjellside i Beiarn med ei tilitersbøtte i handa. Sola […]

juni 18th, 2019

Tematisk analyse – metodeartikkelen som løyser alt

For eit par månader sidan fann eg metodeartikkelen som løyser alle (eller i alle fall eitt av) mine problem: «Using thematic […]

juni 17th, 2019

Du kan aldri vera trygg – ny politikk for tilbakekall av flyktningstatus

16. mai kom Justisdepartmentet med ein ny innstruks til UDI som inneber ei drastisk endring av norsk asylpraksis. Dette har […]

juni 6th, 2019

Når vi sier rasisme og homofobi, hvorfor hører du bare homofobi?

Hovedfunnet fra et forskningsprosjekt om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn er at folk risikerer å bli møtt med både rasisme og […]

mai 27th, 2019

Jeg lever et liv som ligner deres

I påska las eg boka «Jeg lever et liv som ligner deres» av Jan Grue, og sidan har eg entusiastisk […]

mai 20th, 2019

Alene og skeiv

Elisabeth Stubberud og Deniz Akin har skevet en viktig rapport om livssituasjonen til skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak. […]

mai 12th, 2019

Privatbilisme – en ukrenkelig rettighet?

I 2008 var jeg i Alaska sammen med klassen fra Alta Folkehøgskole (den gangen Øytun Folkehøgskole). Vi landet på flyplassen […]

mai 7th, 2019

Å skrive på en ny måte

Etter en intens og stressende skriveperiode i vinter, pådro jeg meg såkalt tennisalbue. Det gjorde vondt i armene og alle […]

april 6th, 2019

Miljøfitte

Gjennomsnittskvinna brukar visstnok om lag 10.000 bind og tampongar i løp av livet. I løp av dei vel 40 år […]

april 1st, 2019

Rep-kolleksjon 2019

Både heime, i barnehagen, på veg til jobb og ute går heile familien rundt i stillongs og ullskjorter. Magnus slit […]