Akademisk arbeid

Detox

Internett, skjerm, smarttelefon, sosiale media og e-post driv meg fra vettet for tida. Gode sju timar kvar dag sit eg framføre skjermen på jobb med e-post, telefon og forskingsprosjekt-promotering på Facebook. Når det endeleg er på tide å gå heim, så tek eg meg sjølv i å sjekka e-post på vegen heim. I gangen heime. …

Detox Read More »

Karriere

Karriere. Eg innrømmer at ordet påverkar mange av vala eg tek i livet mitt: Er det bra for karrieren? Får eg ein sånn karrieresjanse igjen? Korleis går det med karrieren dersom eg heller gjer noko anna? På eit seminar ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking i førre veke, kom me inn på tematikken karrierelogikkar i akademia. I akademia …

Karriere Read More »

Kollektiv kvalitativ analyse

I de fleste forskingsprosjekta eg har vore involvert i, er datainnsamling og intervjuanalyse noko eg har gjort åleine. Kan ein kollektiv prosess betra kvaliteten? I forskingsprosjektet Skeiv på bygda prøvde me oss på ein meir kollektiv prosess enn det eg har hatt erfaring med tidlegare. For det første delte med dei 19 intervjua mellom oss. Som prosjektleiar …

Kollektiv kvalitativ analyse Read More »

Skip to content