Kvinner som møter i nemnder

Tusenvis av kvinner og menn demonstrerte i går til støtte for abortlova, og for kvinners rett til sjølv å bestemma over kroppane våre og liva våre. Men for ordens skuld. Den paragrafen som er oppe til debatt i denne runden – abortlovens § 2 c  – handlar ikkje om kvinners rett til å bestemma sjølv, men… Continue reading Kvinner som møter i nemnder

Eg går og legge meg

Kvifor er det naudsynt å sova vekk så store delar av livet, klagar enkelte. Eg høyrer dessutan stadig vekk folk seia at ein skulle hatt fleire timar i døgnet. Fleire timar å gjera fornuftige ting på og relativt sett færre timar å sova då, reknar eg med. Ein skal kanskje ikkje ta sånt alt for bokstaveleg,… Continue reading Eg går og legge meg

Published
Categorised as helse

Utan familie i eit framand land

I etterkant av flyktningkrisa i 2015 har dei fleste europeiske land innførd strenge vilkår og ei rekke barrierar for retten til familiegjenforeining. Kva for konsekvensar har det for flyktningar å vera skild frå familien? Ny psykologisk forsking frå den nordamerikanske konteksten gjev urovekkande svar på det spørsmålet. I artikkelen Understanding the Mental Health Consequences of Family Separation for Refugees:… Continue reading Utan familie i eit framand land

God nok forelder

Det var gjennom teikneserieromanen “Are You My Mother?” av Alison Bechdel at eg første gong høyrde om teoriane til barnelegen og psykiateren Donald Woods Winnicott. Eg festa meg særleg ved omgrepet “the good enough mother”. Ei god nok mor er, jamfør Winnicott, det som skal til for at barn kan få utvikla seg på sine… Continue reading God nok forelder

Published
Categorised as helse, Ymse

Alle var samde om at det var ein fin tur

I dag er det akkurat tre veker sidan Magnus vart fødd. I løp av graviditet, fødsel og barseltid, har eg ved fleire høve kome til å tenkja på erfaringar frå friluftslivet; eg har identifisert overraskande mange parallellar mellom desse elles nokså ulike sidene ved livet. For å ta det frå byrjinga. Kort tid etter positiv… Continue reading Alle var samde om at det var ein fin tur