Korleis er det å vera skeiv og innvandrar?

Det finst ei utbreidd oppfatning om at det er vanskeleg – eller beintfram farleg – å vere skeiv i ein del innvandrarmiljø. Desse blir rekna for å vera gammaldagse og prega av sosial kontroll. Etnisk norske, derimot, blir sett på som moderne, likestilte og homotolerante. Me finn denne oppfatninga igjen i det offentlege ordskiftet etter terroråtaket mot… Continue reading Korleis er det å vera skeiv og innvandrar?

Published
Categorised as LHBT

Levekår blant skeive

Hvordan er levekårene til skeive i Norge i dag sammenliknet med levekårene til heterofile og cispersoner? Dette spørsmålet finner du svar på i rapporten “Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår” som kom ut i år. Dette er første gang man har kartlagt levekår blant transpersoner i en nasjonal spørreundersøkelse. Norman Anderssen, Elisabeth Stubberud, Øystein Holmelid og… Continue reading Levekår blant skeive

Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn

Forskning og politikk på vold i nære relasjoner har de siste 40 årene hatt et tydelig fokus på kjønnsforskjeller, og de siste tiårene har det også vært fokusert mye på etnisitet. Andre forskjeller, for eksempel basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, urfolkstilhørighet og funksjonsvariasjon har fått mindre oppmerksomhet. I et kapittel i boka “Vold i nære… Continue reading Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn

Published
Categorised as LHBT

Eit organisert angrep på seksuelle rettar

“Me har eit kort tidsvindauge på mellom 10 og 20 år. Dersom me ikkje nyttar dette vindauget kan den vestlege sivilisasjonen ha utsletta seg sjølv”, står det i eit manifest produsert av den europeiske lobbyorganisasjonen Agenda Europe. Ein skulle tru det var klimakrisa dei refererte til, men det er det ikkje. Agenda Europe er ein… Continue reading Eit organisert angrep på seksuelle rettar

Alene og skeiv

Elisabeth Stubberud og Deniz Akin har skevet en viktig rapport om livssituasjonen til skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak. Den er basert på dybdeintervjuer med skeive enslige mindreårige, ansatte på omsorgssentre og mottak, og personer i andre formelle hjelperrelasjoner til enslige mindreårige. De enslige mindreårige som inngår i utvalget er homofile eller bifile cis-menn… Continue reading Alene og skeiv

Published
Categorised as LHBT, Ymse