Vald og seksuell trakassering

Sex, politikk og rettstryggleik

Mangel på rettsvern for valdtektsutsette fører til heftig debatt. Mangelen på rettsvern mot seksuell trakassering går under radaren. Politiske tiltak er mangelvare på begge frontar. Denne hausten har fleire valdtektssaker tydeleggjort mangelen på rettsvern på dette området. I Bergen tingrett og Borgarting lagmannsrett er dei mistenkte frikjente for valdtekt i saker der sterke bevis peiker …

Sex, politikk og rettstryggleik Read More »

Varslede drap

1 av 4 drap ble begått av partner eller ekspartner. De aller fleste ofrene er kvinner og morderne er i hovedsak menn. De fleste av disse drapene kommerikke “som lyn fra klar himmel”. Ofrene har vært utsatt for vold og trusler og har vært i kontakt med hjelpeapparatet. Det er et stort potensiale for å …

Varslede drap Read More »

Truverd i valdtektssaker

I dei fleste valdtektssaker nektar ikkje tiltalte for at seksuell omgang har skjedd, men hevder det var frivillig. I dei fleste valdtektssaker blir vurderingar av truverdet til tiltalte og fornærma avgjerande for saka. I dei fleste valdtektssaker blir det ingen fellande dom. I så måte er Hemsedalsaka ei heilt typisk valdtektsak.  Fleirtalet, som altså ikkje …

Truverd i valdtektssaker Read More »

Hat mot kvinner er ikkje hatefulle ytringar

Hat mot kvinner og transpersonar er – jamfør straffelova – ikkje hatefulle ytringar. I straffelova er hatefulle ytringar definert på denne måten: Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, …

Hat mot kvinner er ikkje hatefulle ytringar Read More »

Vi overser den seksuelle trakasseringen menn utsettes for

Seksuell trakassering gir assosiasjoner til en mannlig sjef som klår på eller kommer med ufine tilnærmelser ovenfor en kvinnelig ansatt. Dette stereotype bildet får oss til å overse den seksuelle trakasseringen menn utsettes for. 13% av kvinnene og 2% av mennene mellom 17 og 24 år rapporterer om seksuell trakassering på jobben. Disse tallene viser …

Vi overser den seksuelle trakasseringen menn utsettes for Read More »

Skip to content