List

Korleis kan sosiologifaget læra oss noko om maktrelasjonar når det akademiske språket tilslører kven som handlar og kven som snakkar?

‘Holdninger til voldsutøvelse mellom mennesker som står hverandre nær, må endres,’ skriv Odd Einar Dørum i forordet til handlingsplanen mot vald i nære relasjonar. Men kven skal endra kva for menneske sine haldningar, og kva haldningar er det eigentleg snakk om? Og ikkje minst, kven er det som meiner at slik endring er naudsynt? Dette skriver masterstudent i sosiologi Helga Eggebø i tidsskriftet DEMO 3-4/2006.

Sosiologen Dorothy Smith peikar på at slike setningar er typisk for byråkratisk språk. Den passive setningskonstruksjonen gjer det vanskeleg å stilla nokon til ansvar, og formuleringa seier eigentleg ingen ting om kva som skal gjerast. Dette er eit styringsspråk som tilslører handling, sosiale relasjonar og ikkje minst makt.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]