Offeromgrepet

Offerideologien er eit maktspråk. Sosialarbeidarar, sosiale rørsler, terapeutar og aktivistar kjemper for offerstatusen til grupper dei har gjort seg til talspersonar for, for på denne måten å oppnå merksemd, sympati og stønad. Samstundes avviser offergrupper som incestutsette, valdsutsette kvinner og prostituerte offeromgrepet og kallar seg sjølv for høvesvis ”survivors” eller ”sexarbeidarar”. Er offeromgrepet ei kjelde… Continue reading Offeromgrepet

Published
Categorised as Ymse

All you need to know about family migration policies in Norway

Today, I attended a hearing about family migration policies in The Home Office Committe of the UK Parliament. I was thinking that the information I prepared might be relevant also for others than the members of the House of Lords. Population and Migration Inflows The Norwegian population counts approximately 5.5 million people, out of which… Continue reading All you need to know about family migration policies in Norway

Korleis er det å vera skeiv og innvandrar?

Det finst ei utbreidd oppfatning om at det er vanskeleg – eller beintfram farleg – å vere skeiv i ein del innvandrarmiljø. Desse blir rekna for å vera gammaldagse og prega av sosial kontroll. Etnisk norske, derimot, blir sett på som moderne, likestilte og homotolerante. Me finn denne oppfatninga igjen i det offentlege ordskiftet etter terroråtaket mot… Continue reading Korleis er det å vera skeiv og innvandrar?

Published
Categorised as LHBT

Mi skam

I denne spalta har eg delt bransjeerfaringar med analyseangst, skrivesperre, revisjonssmerter og kjensla av å ikkje vera god nok. Mange har fortalt meg at dei kjenner seg igjen, og andre har kome med forslag: «Løsningen? Kanskje å si til seg selv at 85 prosent er bra nok?» (Aage Rognsaa i Kunsten å formidle forsking. En skriveguide… Continue reading Mi skam