Foredrag

Eg er ein erfaren og engasjerande foredragshaldar. I løp av dei siste 15 åra har ho holdt godt over hundre foredrag og forelesningar for ulike mål- og aldersgrupper. Eg har spesialisert meg på fagføredrag om innvandring, likestilling, velferdsstat og byråkrati.

Eg har ei svært brei og allsidig erfaring som foredragshaldar, som spenner frå å vera invitert hovudinnleiar på forskarkonferansar og fagføredrag for direktorat og departement, til retorikkurs for ungdommar og friluftslivsføredrag frå mine mange turar og ekspedisjonar.

Her er ei oversikt over nokre av føredraga eg har holdt.