Go green, Norlandia!

Tidlegare denne veka skreiv eg om klimapolitikk nedanfrå, som ein metode for å kvitta seg med den pasifiserande klimaangsten og redda planeten og oss sjølve. Denne posten engasjerte, viste det seg, og eg har fått vatn på mølla av alt engasjementet. Kvar einaste dag blir eg dessutan minna på at Mørkved består av parkeringsplassar så langt auga kan sjå, og at infrastrukturen ikkje akkurat prioriterer ikkje-forureinande trafikantar.

I dag heiv eg meg rundt og har sendt ei rekke e-postar til ulike konsern eg kjøper tenester av i nærområdet, mellom anna Norlandiabarnehagane (når eg skriv sånne byråkratiske klagemeldingar brukar eg å nytta bokmål – ein målform som er godt eigna til dette). Eg oppfordrar alle lesarar om å kopiera eller la seg inspirera av denne og senda rundt til aktuelle verksemder. Har også sendt liknande brev til Mørkvedhallen, Jula, Plantasjen og Jysk som alle har jysla mykje bilparkering og ingen sykkelstativ (Her er dokumentet med alle tekstane “Sykkelparkering etterlyses“).

Jeg sender denne henvendelsen og oppfordrer med dette til en samlet innsats for å tilgjengeliggjøre egnet sykkelparkering i alle Norlandias barnehager.

Barnet mitt går i Mellommyra barnehage i Bodø kommune og vi sykler til barnehagen hver dag, både sommer og vinter. Det er det også flere andre foreldre som gjør. Barnehagen mangler imidlertid egnet sykkelparkering.

Jeg viser til Norlandias “Go green”-satsing hvor det fremheves at “vi er alle borgere av den samme planeten, og vi har et felles ansvar for å ta vare på jorda vår” og at Norlandia vil at våre barn skal bidra til et mer grønt og sunt miljø”. Disse viktige målsetningene understreker også viktigheten av å tilrettelegge for og bidra til miljøvennlig og helsefremmede transport til og fra barnehagene. En viktig form for tilrettelegging – samt et viktig signal til barn, foreldre og ansatte – er å installere egnet sykkelparkering for sykkel og sykkelvogn. Det vil også kunne være av stor betydning å tilrettelegge for dette på andre måter, blant annet gjennom å oppfordre foreldre til å benytte kollektivtransport eller sykkel til og fra barnehagene. Å være gode forbilder for våre barn er et viktig pedagogisk prinsipp og av stor betydning for vår alles fremtid.

Å prioritere parkeringsareal til sykkel, samt begrense tilgangen til bilparkering, vil være et viktig insentiv for foreldre til å benytte annen transportform enn privatbil. Dette vil også kunne redusere behovet for parkeringsareal.

Jeg oppfordrer Norlandiakonsernet til å inkludere transport som et element i “Go green”-satsingen og gjøre egnet sykkelparkering til standard infrastruktur i alle sine barnehager.

Jeg ser frem til å høre fra dere, og ikke minst til å parkere sykkelen i nye stativ.

Beste hilsen
Helga Eggebø
Stabburshaugen 67 
Bodø

Illustrasjonsbilde: “All Things Live in the Rules and Laws Set Down by God” av Roland J. Sims, CC BY-NC-ND 2.0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content