List

Tidlegare denne veka skreiv eg om klimapolitikk nedanfrå, som ein metode for å kvitta seg med den pasifiserande klimaangsten og redda planeten og oss sjølve. Denne posten engasjerte, viste det seg, og eg har fått vatn på mølla av alt engasjementet. Kvar einaste dag blir eg dessutan minna på at Mørkved består av parkeringsplassar så langt auga kan sjå, og at infrastrukturen ikkje akkurat prioriterer ikkje-forureinande trafikantar.

I dag heiv eg meg rundt og har sendt ei rekke e-postar til ulike konsern eg kjøper tenester av i nærområdet, mellom anna Norlandiabarnehagane (når eg skriv sånne byråkratiske klagemeldingar brukar eg å nytta bokmål – ein målform som er godt eigna til dette). Eg oppfordrar alle lesarar om å kopiera eller la seg inspirera av denne og senda rundt til aktuelle verksemder. Har også sendt liknande brev til Mørkvedhallen, Jula, Plantasjen og Jysk som alle har jysla mykje bilparkering og ingen sykkelstativ (Her er dokumentet med alle tekstane “Sykkelparkering etterlyses“).

Jeg sender denne henvendelsen og oppfordrer med dette til en samlet innsats for å tilgjengeliggjøre egnet sykkelparkering i alle Norlandias barnehager.

Barnet mitt går i Mellommyra barnehage i Bodø kommune og vi sykler til barnehagen hver dag, både sommer og vinter. Det er det også flere andre foreldre som gjør. Barnehagen mangler imidlertid egnet sykkelparkering.

Jeg viser til Norlandias “Go green”-satsing hvor det fremheves at “vi er alle borgere av den samme planeten, og vi har et felles ansvar for å ta vare på jorda vår” og at Norlandia vil at våre barn skal bidra til et mer grønt og sunt miljø”. Disse viktige målsetningene understreker også viktigheten av å tilrettelegge for og bidra til miljøvennlig og helsefremmede transport til og fra barnehagene. En viktig form for tilrettelegging – samt et viktig signal til barn, foreldre og ansatte – er å installere egnet sykkelparkering for sykkel og sykkelvogn. Det vil også kunne være av stor betydning å tilrettelegge for dette på andre måter, blant annet gjennom å oppfordre foreldre til å benytte kollektivtransport eller sykkel til og fra barnehagene. Å være gode forbilder for våre barn er et viktig pedagogisk prinsipp og av stor betydning for vår alles fremtid.

Å prioritere parkeringsareal til sykkel, samt begrense tilgangen til bilparkering, vil være et viktig insentiv for foreldre til å benytte annen transportform enn privatbil. Dette vil også kunne redusere behovet for parkeringsareal.

Jeg oppfordrer Norlandiakonsernet til å inkludere transport som et element i “Go green”-satsingen og gjøre egnet sykkelparkering til standard infrastruktur i alle sine barnehager.

Jeg ser frem til å høre fra dere, og ikke minst til å parkere sykkelen i nye stativ.

Beste hilsen
Helga Eggebø
Stabburshaugen 67 
Bodø

Illustrasjonsbilde: “All Things Live in the Rules and Laws Set Down by God” av Roland J. Sims, CC BY-NC-ND 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]