Derfor stemte eg #kvinnerinn

  • Fordi der er masse dyktige kvinner på lista som både vil og kan gjera jobben.
  • Fordi lokalpolitikken er mannsdominert og utviklinga står på staden kvil.
  • Fordi eg veit kjønnsbalansen påvirkar politikken som blir førd.
  • Fordi eg trur eit mindre mannsdominert formannskap ville prioritert skule og andre essensielle tenester til folket, framføre asfaltering av kommunale grusvegar.

Eg stemte ikkje inn personar med etnisk minoritetsbakgrunn:

  • Fordi der ikkje var nokon på lista. Gratulerer med eit #allwhitepanel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content