List

Dei skandinaviske landa er sosialt og politisk svært like. Språket, det politiske systemet, rettsystemet og velferdsmodellen.  Men i innvandringspolitikken har landa skild lag. I møte med flyktningkrisa er Danmark og Sverige på kvar sin kant av Europa.

I Danmark har myndigheitene stoppa flyktningar som prøver å koma seg vidare til Sverige med tog, eller gåande langs motorvegen. Flyktningane vil ikkje registrerast i Danmark. Dei vil vidare til Sverige.

Danske politikarar har nett vedteke å halvera dei sosiale stønadene til flyktningar, samt ei rekke nye innstrammingar. Flyktningar får berre mellombels opphald, og det bir eitt års karantene for familiegjenforening. Permanent opphald får ingen før det har gått minst 5 år, og berre dersom dei kan dansk.

Danske myndigheiter har dessutan sett i gang ein “informasjonskampanje” i Libanesiske og Tyrkiske aviser kor dei informerer om økonomiske kutt og innstrammingar i innvandringspolitikken. Kampanjen kostar 30.000 Euro. Føremålet er å stoppa flyktningar frå å reisa til Danmark.

For kort tid sidan trykte Jyllands-Posten ein kronikk av dr. philos Helmuth Nyborg, der han hevda at innvandring frå Afrika ville føra til synkande gjennomsnitts-IQ i Danmark, ettersom afrikanarar er genetisk betinga for lågare intelligens. Raseteoriar a la 30-talet blir altså trykt på topp spalteplass i nasjonalt toneangivande aviser.

Sverige har så langt teke i mot over 50.000 flyktningar. I lag med Tyskland har dei teke imot over halvparten av alle syriske flyktningar som har kome til Europa. Svenske myndigheiter har annonsert at alle syriske flyktningar vil få permanent opphaldsløyve.

Mange svenskar stemmar Sverigedemokratane og er kritiske til den inkluderande svenske politikken. I Danmark har frivillige laga ein alternativ informasjonskampanje der dei ønskjer flyktningane velkomne. Likevel. Det er ikkje rart flyktningar flest ikkje vil bli i Danmark, men tek beina fatt på motorvegen for å koma seg til Sveige.

Som i innvandringspolitikken elles er Noreg i ein politisk mellomposisjon med Sveige og Danmark på kvar sin ytterkant. Bit for bit har Noreg plukka opp og kopiert Danske innstrammingar, til dømes når det gjeld familieinnvandring. Men det tek gjerne litt tid. I mellomtida skal me ta imot 8000 flyktningar frå Syria. Det blir vel kanskje omlag ein tiandedel av Sverige.

To the sky. #2 av Tobias Mandt, CC BY 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]