List

I samband med fjorårets kvinnedag gjekk Sylvi Listhaug hardt ut og skulda kvinnerørsla i Noreg for å vera egoistisk og mangla engasjement for kvinner utføre Noregs grenser. I vil Listhaug la kvinner utføre grensa seila sin eigen sjø.

Listhaugs departement har lansert kraftige innstrammingar i asylpolitikken med ein tydeleg kvinnefiendtlege profil. Inntektskravet vil ramma kvinner særleg hardt. 4-årskravet vil ramma kvinner særleg hardt. 5 års ventetid for sjølvstendig opphald rammer flest kvinner.

Med forslaga som ligg på bårdet må ein tena 305 200 kroner i året må inntekta for å få familien til Noreg. Snittinntekta for majoritetskvinner i Noreg per 2015 er 338 900 kroner. Medianinntekta for flyktningar som har budd i Noreg i ti år er 240.000 kroner.For norske kvinner gift med utanlandske menn vil dette føra til svært mange avslag. For flyktningar sin del vil dette kravet setta ein effektiv stoppar for all familieinnvandring.

Menneske på flukt veit at heile Europa no forsøkjer å stenga grensene, stenga reiserutene, gjera det vanskelegare å få asyl og vonlaust å få familieinnvandring. Dette er årsaken til at det for første gong er flest kvinner og barn som krysser grensa mellom Makedonia og Hellas: Når Europa steg for steg stenger for familiegjenforeining, vil det ikkje lenger vera mogleg å verna kvinner og barn mot den farefulle ferda med at ektemannen reiser i forvegen. Dermed må alle i gummibåtane. Også kvinner og barn.

Sjølv om innstrammingane openbart vil ramma menn og kvinner ulikt, har ikkje Justisdepartementet vurdert kjønns- og likestillingskonsekvensane av forslaga. Sjølv om dei er lovpålagde å gjera dette. Heldigvis er det mange andre som har sett seg inn i konsekvensane politikken har for kvinner og likestilling:

Noreg sett likestilling på dagsordenen i utanrikspolitikken og smykkar seg med ein raus og likestillingsvennleg familiepolitikk, men når det gjeld grensekontroll og migrasjon er det full stopp for likestillingspolitikken. I dag – på den internasjonale kvinnedagen – er det tid for å slå fast at den likestillingspolitiske kampen definitivt føregår på det innvandringspolitiske området.

Illustrasjonsbilde: 2015_11_17_AntonioLitov_04 av Fotomovimiento CC BY-NC-ND 2.0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]