Migrasjon

man entering the local police office in order to apply for a renewed residence permit

Statleg sanksjonert tvangsekteskap

Nyleg presenterte Framstegspartiet eit av fjorten nye «tiltak mot æreskultur og negativ sosial kontroll». Forslaget er å krevja ei erklæring om lik rett til skilsmisse som vilkår for familieinnvandring. Men det som ikkje har kome fram i den påfølgjande debatten er korleis norske lovar er eit hinder for lik rett til skilsmisse for familieinnvandrarar. Dei

Statleg sanksjonert tvangsekteskap Read More »

Søknadsgebyr kroner 11.900

Det er dyrtid. Den effektive renta på bustadlåna våre er stige til over fem prosent. Prisane på basisvarer som mat, straum og drivstoff har også auka. For dei av oss som har små marginar frå før veks bekymringane i takt med prisane. Dei godt betalte og priviligerte risikerer i verste fall å belasta miljøet litt

Søknadsgebyr kroner 11.900 Read More »

All you need to know about family migration policies in Norway

Today, I attended a hearing about family migration policies in The Home Office Committe of the UK Parliament. I was thinking that the information I prepared might be relevant also for others than the members of the House of Lords. Population and Migration Inflows The Norwegian population counts approximately 5.5 million people, out of which

All you need to know about family migration policies in Norway Read More »

Heving av botidskravet for permanent opphold truer rettsstaten

7. desember 2020 vedtok Stortinget at botidskravet for permanent oppholdstillatelse heves fra 3 til 5 år, med umiddelbar virkning. Denne regelendringen er svært kontroversiell og har vært stemt ned flere ganger tidligere, sist så sent som i 2016. Hastebehandlingen av dette forslaget bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper om at lovendringer skal utredes og sendes på

Heving av botidskravet for permanent opphold truer rettsstaten Read More »

Skip to content