List

Skal innvandrarar ha dei same sosiale rettane som statsborgarar? Spørsmålet blir diskutert blant politikarar og folk flest i heile Europa. I eit nederlandsk forskningsprosjekt har ein spurd innvandrarar sjølv om kva dei meiner om saka. 

Europeiske politikarar uroar seg over at velferdsordningar tiltrekker seg innvandrar frå fattigare land. Danmark er eit av landa som derfor har innført lågare sosialhjelpsatsar for personar som har kort butid i Noreg. Medan nokon meiner slike ordningar er naudsynt for å berga velferdsstaten, omtaler andre dette som “velferdssjåvinisme”.

Då forskarane i dette prosjektet snakka med innvandrarane sjølv, fann dei ut at polske og tyrkiske arbeidsinnvandrarar var overraskande lite interesserte i velferdsstaten. Dei har aldri oppfatta at den nederlandske velferdsstaten er for dei, og er meir opptekne av å få ein fast fulltidsjobb.

Indiske arbeidsinnvandrarar er oppvaksne i eit land utan velferdsstat, der alle må ta vare på seg og sine. Dei meiner at velferdsstaten er for generøs. I alle fall før dei har budd i Nederland ei stund og blitt vane med systemet.

Innvandrarar frå andre land i Vest-Europa derimot, er veldig opptekne av velferdsstaten og generøse velferdsordningar. For denne gruppa er gode velferdsordningar ein grunn til å innvandra og ein grunn til å bli.

Funna tyder altså på at generøse velferdsordningar tiltrekker seg høgt utdanna innvandrarar frå Vest-Europa. Ikkje arbeidsinnvandrarar frå fattigare land, slik politikarane trur.

Dei fleste innvandrarane i undersøkinga meinte dessutan at innvandrarar ikkje bør få fulle sosiale rettar med ein gong dei kjem. Snarare meinte dei fleste at sosiale rettar er noko ein gjer seg fortent til ved å arbeida og betala skatt.

Samtidig var innvandrarane i undersøkinga også opptekne av at ein bør få dei same rettane som alle andre etter rimeleg tid. Ingen ønskjer å vera innvandrarar for alltid.

Dette innlegget er basert på eit blogginnlegg frå Oxford Journals.

Illustrasjonsbilde: nav.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]