List
  1. Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet.
  2. Kvar gong du parkerer sykkelen i sentrum, på jobben eller ved butikken reduserer du behovet for at meir areal blir brukt til asfalterte parkeringsplassar for bilar.
  3. Kvar gong du er sykkeltrafikant, på fortauet, vegen eller sykkelstien, aukar du etterspurnaden etter god infrastruktur for sykkel.
  4. Kvar gong du kjem til barnehagen med sykkel og sykkelvogn, viser du alle ungane at det er både mogleg og normalt å bli henta i barnehagen utan bil.
  5. Kvar gong du storhandlar mat, pallekarmar, jordsekkar, blomar, hentar 10 kg økologisk mjøl på posten eller låner 40 barnebøker og transporterer dette -lett! – i sykkelvogna, så skjønar du kor lite bruk du har for bilen.
  6. Kvar gong du gler deg over vinden i håret, sola eller regnet i ansiktet og bjørka som er i ferd med å spretta medan du syklar til jobb, blir det meir og meir uaktuelt å bytta dette ut med å sitta på ræva i bilen og glo.
  7. Kvar gong du syklar skapar du etterspurnad etter infrastruktur for mjuke trafikantar og dermed interessene til dei av oss som ikkje har tilgang til bil eller sertifikat.
  8. For kvar gong du sit på sykkelen ser du stadig tydelgare korleis politikken og infrastrukturen nyttar bilen som norm og standard for all planlegging, og kvart tråkk på pedalen tek deg nærare å melda deg inn i ein interesseorganisasjon for miljø eller sykkel.
  9. Kvar gong du møter hinder på sykkelvegen, som brøytekantar og sykkelfelt som plutseleg opphøyrer, aukar sannsynet for at du skriv ein poengtert og engasjert kronikk om berekraftig transport.
  10. For kvar einaste gong du let bilen stå og hiv deg på sykkelen aukar sannsynet for at du vil stemma på eit parti som kjempar for miljøvern og kollektivtransport.

Så ikkje kom å seia at sykkelentusiasme er å individualisera klima- og miljøkampen. Det er kvardagsaktivisme, det er eit politisk val og ein kamp for strukturell endring kvar einaste dag.

Foto: Karoline O.A. Pettersen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]