List

I dag er 12 menneske drepne, og fleire er skadde, i eit attentat i Paris.  No i ettermiddag pågår eit debatt om kva dette attentatet er.

Dei maskerte gjerningsmennene skal har ropt “gud er stor” og at “me har hevna profeten”. Dermed er det nærliggande å tru at gjerningsmennene er ytterliggåande islamistar.

NRK har omtalt skytinga for eit angrep retta mot det svært kontroversielle satiremagasinet, Charlie Hebdo. Men i Dagsnytt 18 hevdar Per Elvestuen at dette ikkje først og fremst er eit angrep på eit kontroversielt magasin, men eit angrep på “det Europa er og det Europa står for”.

Nyhenda om skytinga i dag fekk meg først til å tenkja på 22. juli 2011. Eit godt planlagt politisk motivert terrorangrep retta mot sivile menneske, på grunn av det politiske prosjektet dei er ein del av.

Seinare tenkjer eg på alle skulemassakrane som har ramma USA den siste tida. Unge menn som føler seg krenka, skaffar seg våpen og skyter folk med automatvåpen. Kva er det som gjer at unge menn som føler at dei sjølv og verdiane dei står for er krenka eller truga, får seg til drepa andre av den grunn?

Eg tenkjer også på ein tekst eg las for ei tid tilbake, som eg trur var skriven av Jan Egeland. Han peika på at dei fleste drapa som ytterligåande islamistar står for, rammar muslimar i Asia og Afrika, og ikkje folk i Europa og USA. Tenk på alle som er drepne i Guds namn i til dømes Syria, Pakistan, Nigeria, Afghanistan og Irak.

Førebels veit me ikkje så mykje om kven gjerningspersonane er, kva gruppering dei eventuelt høyrer til og kva som er motivet deira. Men ein ting er sikkert; det er ikkje likegyldig kva me kallar desse drapa, og kva me tolkar det som eit uttrykk for.

Dette blir sjølvsagt berre spekulasjonar, men det skulle ikkje forundra meg om dei såkalla europeiske patriotane som har arrangert antiislamske demonstrasjonar i Tyskland og Danmark den siste tida, ser attentatet som eit ledd i eit islamsk angrep på Europa. For dei blir kanskje attentatet nok eit argument for at Europa må reinskast for muslimar.

Dei fleste er ikkje så ytterleggåande at dei vil sjå attentatet som ei hending som alle muslimar kan lastast for. Eg er likevel uroa over kva følgjer dette attentatet kan få, til dømes for europeiske ungdommar med innvandrarforeldre. For viss dette er eit angrep på alt Europa er og står for, kven kjem til å ta på seg jobben med å forsvara Europa og det Europa står for? Og kven og kva er det ein vil forsvara Europa mot?

Illustrasjonsbilde: Je suis Charlie av ^_^ Gongashan, tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]