Fertilitet og likestilling

”Fødselstall er en klar indikator på om likestillingspolitikken fungerer” skriv Anniken Huitfeldt på NRK ytring på fredag, og uttrykker uro over Noregs internasjonale ry som likestillings- og fødeland.

SSB og World Economic Forum nyttar utdanningsnivå, lønnskilnader, sysselsettingsnivå og politisk representasjon som indikatorar for likestilling. Den tidlegare likestillingsministeren derimot, løftar fram fødselstal som den mest relevante likestillingsindikatoren.

Eg er gjestebloggar på Maddam i dag. Les heile innlegget her. Innlegget er dessutan trykt på Dagbladet nett, og Anniken Huitfeldt svarte på kritikken.

Illustrasjonsbilde: barefoot and pregnant av Ryan, CC BY-NC-ND 2.0

1 thought on “Fertilitet og likestilling”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content