List

Boka H for hauk av Helen McDonald er ei fortelling om djupt menneskelege spørsmål som kjærleik, døden og sorg. Samstundes er det også ei instruksjonsbok for korleis ein temmer ein rovfugl. Det høyres litt rart ut. Men det er ei kompleks, heilstøpt og djupt gripande fortelling.

Hovudpersonen i fortellinga, som i likskap med forfattaren heiter Helen, har alltid vore nært knytt til faren. Boka startar med at han døyr. Som ei flukt frå smerten og sorga, skaffer Helen seg den hønsehauken ho alltid har drøymd om å trena opp.

Sentralt i boka står fortellinga om ei anna bok og ein annan forfattar som også temmer ein rovfugl. Forfattaren White har skrive ei bok om seg sjølv og livet med hauken Gos. Også for han blir relasjonen til hauken ei slags flukt frå vonde kjensler.

Parallelt med at det veks fram sterke band mellom Helen og hauken, trekk ho seg stadig meir unna andre menneske og den menneskelege verda. Til slutt har ho gått så opp i verda til hauken, der dei to jaktar på fasan og hare i friområda rundt Cambridge, at ho er i ferd med å mista seg sjølv.

Kjensleliva til dei to personane Helen og White er svært ulike, og dei høyrer til i ulike tidsepoker. Historiene om dei to haukane er også veldig ulike. Der White mislukkast, evner Helen å skapa eit band. Dei fire fortellingane om 2 menneske og 2 fuglar er nydeleg pusla saman.

Den svært praktiske og tekniske innsikten i korleis ein trenar opp rovfuglar til jaktkameratar, blir ein metafor for livet, kjærleiken og banda mellom menneske. Men utan at det kan reduserast til ein rein metafor: det er også på sett og vis ei lærebok i ein sport eg aldri før har visst noko om.

Eg slukte ikkje denne boka. Det tok meg faktisk litt tid og innsats å lesa ho. Men innsatsen kasta verkeleg av seg. Dette er ei bok som har betydning.

Illustrasjonsbilde: Hawk av Paul Horner, CC BY-SA 2.0

One Response to “H for hauk”

  1. Elisabeth

    Høres fin ut. Skjønner at jeg kanskje bør organisere filmkveld med filmen Kes (http://www.imdb.com/title/tt0064541/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]