List

Midt oppi juleposten i dag var det kome eit brev frå NAV. Svar på søknad om foreldrepengar sjølvsagt. Eg kunne mest ikkje tru mine eigne auge då eg las vedtaket.  

Som mine kjære lesarar sikkert hugsar, hadde eg mitt svare strev med å overprøva alle default-innstillingar som insisterande ville ha meg til å ta heile fellesperioden og dermed ha permisjon til 6. oktober. Nei, det var ikkje planen. Og til slutt fekk eg sendt inn ein søknad som spesifiserer mødrekvote og fellesperiode fram til slutten av juni.

I dag har eg fått følgjande vedtak frå NAV. “Du vil få foreldrepenger fra 09.01.17 til og med 06.10.17”.

“Det er ikkje mulig!” roper eg til brevet og Marius. Dette må vera ein spøk. Eller har eg ikkje greidd å overprøva defaulten, og tasta feil i søknaden? Eg logger meg på NAV og sjekker sjølve søknaden. Og den er heilt i tråd med det eg meinte eg søkte om:

mine-stonadsperioder-soknad

“DU HAR RETT TIL Å KLAGE” står det seinare i brevet. Det ser ut som om eg blir nøydd til å ta meg bryet med å klaga til NAV. Klaga fordi eg har fått meir av noko enn eg bad om. Senda inn ein klage fordi Marius og eg prøver å fordela denne permisjonen “slik det passer for akkurat vår familie”, og det openbart ikkje passer inn i skjemaet, norma, normalen og portalen.

Men fram til klagebrevet, så sender eg følgjande varme julehelsing: “Kjære NAV! Dette vart liksom litt parodisk. Ønskjer dykk ei god jul, og lukke til med arbeidet i 2017. PS. Få gjerne med medmor når de reviderer søknadsportalen”.

Les også:

Illustrasjonsfoto: Privat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]