List

18. desember er “The International Migrants Day” – Den internasjonale dagen for migrantar. Sjølv om tematikken er høgaktuell, ser denne dagen ut til å gå den norske offentlegheita hus forbi i år.

Nytt dagen til å signera Amnesty International sitt opprop for trygg evakuering av Øst-Aleppo. I skrivande stund blir bussane med evakuerte angripne av opprørar, melder The Syrian Observatory for Human Rigths til BBC.

Migrasjon er ikkje noko nytt. Til alle tider har folk flytta og busett seg på nye stader – på landområde langt unna der ein vaks opp. Ein har kryssa grensene mellom landområde styrt av ein herskar, til landområde styrt av heilt andre folk og leiarar. På flukt frå ein uhaldbar situasjon. Eller på jakt etter nye moglegheiter for seg og sine. 

Migrasjon er ikkje noko nytt, men det er likevel eit av vår tids store spørsmål. Dei siste åra har eit rekordhøg tal menneske blitt drive vekk frå heimane sine og ut på flukt. Mange på grunn av borgarkrigen i Syria. Mange på grunn av den vedvarandre krigen i Afganistan. Og mange på grunn av krig og forfølging i Afrika sør for Sahara.

Men minst like viktig: folk flytter i aukande grad verda rund på grunn av arbeid. Arbeidsmarknaden er meir global enn nokon sinne. Og som følgje av arbeidsmigrasjon og flukt, er det stadig fleire som har sine kjære og familiemedlemmar andre stader i verda, og som derfor søkjer om å gjenforenast i eitt land.

Dagens dato, i 1990, var den dagen FNs generalforsamling vedtok den internasjonale konvensjonen for trygging av rettane til migrantarbeidarar og deira familiar. Og sjølv om stadig fleire menneske er på flukt, er arbeidsmigrantane og familiemigrantane dei største innvandrargruppene til Noreg:

  • Totalt fekk 35 400 personer opphaldsløyve i 2015.
  • Familieinnvandring var den største gruppa: 12 600 personar (35 prosent av opphaldsløyvene).
  • 8 800 personer fikk beskyttelse i 2015 (25 prosent av opphaldsløyvene).
  • 7 700 personar fekk opphaldsløyve som arbeidsmigrant frå andre land enn EU.
  • Men arbeidsmigrantane frå Europa, som ikkje treng søkja opphald, var fleire: 41.349 personar.

Les også:

Illustrasjonsbilde: Calling Home: Migrant Workers in Hong Kong av KC Wong, CC BY 2.0

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]