List

Karriere. Eg innrømmer at ordet påverkar mange av vala eg tek i livet mitt: Er det bra for karrieren? Får eg ein sånn karrieresjanse igjen? Korleis går det med karrieren dersom eg heller gjer noko anna?

På eit seminar ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking i førre veke, kom me inn på tematikken karrierelogikkar i akademia. I akademia er det blitt sånn at publisering av engelske artiklar i internasjonale tidsskrift er det einaste som gjeld. Det er sånn du blir professor. Det er sånn du bygg karriere.

Å skriva ei fagbok på norsk, formidla forsking i offentlegheita eller leggja innsatsen i god undervisning er ikkje særleg strategisk. Du kjem ingen veg på karrierestigen av det. Sånn er det blitt, dessverre. Lite å gjera med det.

Mismotet over individualismen, nyliberalismen og utviklinga i akademia var i ferd med å setta sitt preg på ordskiftet. Plutseleg tok den erfarne Elisabeth L’Orange Fürst ordet og sa: “På 70-talet var det ingen på universitetet som snakka om karriere. Karriere – det var noko borgarleg piss! Me ønskte oss arbeid – og ville gjera ein god jobb!”

Det var som om ei klam hand ikkje lengre hadde grep om meg. Borgarleg piss – nettopp! Kva med å berre gjera ein god jobb? Går det an å sjå sånn på det?

Mange av oss har lyst til å skriva fagbøker på norsk, fordi det er meiningsfylt og viktig. Mange har lyst til å formidla forsking i offentlegheita fordi kunnskapen betyr noko samfunn og menneske. Mange av oss elskar å undervisa, og syns det er noko av det mest meiningsfylte ein kan halda på med i livet.

Kva så, om det ikkje er særleg strategisk. Ikkje er særleg bra for karrieren (Det er sjølvsagt heilt glimrande for karrieren dersom du greier å gjera alt dette i tillegg til å publisera dei der fordømte engelske artiklane. Men då er det jo ikkje sikkert at det var noko meir igjen av livet.) Kva med å berre heller ha ein jobb og gjera han så bra som ein kan?

Kanskje den beste karriereplanen i akademia er å gjera sitt beste for å aldri nokon sinne bli professor. Heller gjera ein god jobb med å tenka kritisk, skriva viktige ting som folk kan ha nytte av på eit språk folk forstår, og gje nye generasjonar unge verktøy for å læra og tenka. Berre skapa rom til å gjera det ein meiner er viktig – ikkje for  CVen, men for eit større VI.

Illustrasjonsbilde: Business Woman av Sam Javanrouh CC BY-NC 2.0

 

2 Responses to “Karriere”

  1. Veslemøy egede-nissen

    Et befriende innlegg.

  2. Karrierejager

    Hmm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]