Akademisk arbeid

Min akademiske sutteklut

På fredag fekk eg ei fagfellevurdering som traff meg på ein stad eg veit det gjer vondt. Stikkordet “normativt” sende meg tilbake til mastereksamen og nokre andre ubehagelege erfaringar. Det er ikkje første gongen eg får høg puls når eg ser at ei avgjerd frå tidsskriftet, som eg har venta på, er kome inn i […]

Min akademiske sutteklut Read More »

Skrivemotstand

Sjølv om eg likar å skriva kjenner eg likevel motstand mot å gå laus på skrivejobben. Når eg set meg ned på kontorpulten ein morgon kjenner eg at det klør i armane, eg er tung i fingrane og handledda, eg greier ikkje sitja i ro og kroppen er fylt med intens motvilje. Eg har ikkje

Skrivemotstand Read More »

Morgonsider

Eg skriv om morgonen. Før eg byrjar med den akademiske skrivinga på jobb, varmar eg opp med «morgonsider». Eg skriv i ei skrivebok, tre sider for hand med fyllepenn og løkkeskrift. Ofte er eit gyllent og dust stearinlys einaste lyskjelde, eller morgonlyset i sør, alt etter årstida her i nord. Det einaste eg gjer før

Morgonsider Read More »

Fagfelle nr. 2 

Fagfelle nummer 2 er visst berømt og berykta for å vera sur, streng, kjip, kritisk, krass og nesten karikert i sin slakt av teksten. Herom dagen fekk Anne og eg ein sånn. Me lo godt av forslaget om å «nytta datamaterialet på ein fagleg måte». Medan fagfelle 1 hadde mykje ros å koma med, var

Fagfelle nr. 2  Read More »

Skip to content