Akademisk arbeid

Ei hugsliste og ein fyllepenn ligg igjen på graset. Kringom veks krokusane.

Hugseliste om våren

Ungen treng nye joggesko.Hugs det!Vask buksene til barnehagen i morgon.Hugs det!Ikkje gløym å handla middag.E-post med påminning til forskargruppa.Hugs det!Hugs dødlinja i neste veke.Ikkje gløym klesvasken i maskinen,men hugs å henga opp dei blaute kleda.Hugs det! Ikkje gløym å betala elektrikarrekninga,og e-faktura for barnehageplassen.Hugs det!Ikkje gløym at nevøen har bursdag.Flybillettar til ferien hastar.Hugs det!Hugs at

Hugseliste om våren Read More »

Meir kreativitet i forsking

Metodelitteraturen legg vekt på teknikkar, prosedyrar og systematikk i forsking. Men forsking er også kreativt arbeid. Forskingsdesign er ein kreativ prosess. Kvalitativ dataanalyse kan ikkje reduserast til teknikkar og prosedyrar. Det trengst ein god dose kreativitet. Utvikling av stringente teoridrivne hypotesar er også ein kreativ prosess. Erving Goffmans berømte teoriar om dramaturgisk interaksjon, kor han

Meir kreativitet i forsking Read More »

Forskar og aktivist

Kva er tilhøvet mellom forsking og handling? Når forskinga viser at noko må gjerast, er det då etisk forsvarleg å stilla seg nøytral til politiske avgjerder og tiltak? Eg er forskar 1 på Nordlandsforskning her i Bodø. Eg er også aktivist. Måndag 22. april sett Lytring dagsorden i Stormen med ein samtale om akkurat dette.

Forskar og aktivist Read More »

Min akademiske sutteklut

På fredag fekk eg ei fagfellevurdering som traff meg på ein stad eg veit det gjer vondt. Stikkordet “normativt” sende meg tilbake til mastereksamen og nokre andre ubehagelege erfaringar. Det er ikkje første gongen eg får høg puls når eg ser at ei avgjerd frå tidsskriftet, som eg har venta på, er kome inn i

Min akademiske sutteklut Read More »

Skip to content