List

Politikarane sett inn store ressursar for å ta trygdesvindlarane. Men ingen løftar ein finger for å hindra at multinasjonale konsern stikk av med mykje større summar frå fellesskapet. Linn Herning dokumenterer velferdsranet i den nye boka “Velferdsprofitørene”.

Dei siste åra har Herning arbeidd med å dokumentera kor det blir av pengane som velferdsstaten og vanlege folk betaler til private selskap som driv barnehagar og sjukeheimar i Noreg. Selskapa hevdar dei ikkje “tek ut profitt”, men gjennom kompliserte selskapsstrukturar og kreativ bokføring hentar dei ut hundrevis av millionar.

I ein kronikk om boka presenterer Herning eitt av alle dei slåande døma ho dokumenterer i boka: Noregs største barnehageselskap Espira vart for nokre år sidan kjøpt av investeringsselskapet for 300 millionar. Nokre år seinare vart det seld for omlag 850 millionar. I 2012 mottok Espira 909 millionar i offentlege tilskot. Ingen veit kor mykje av dette som har gått rett i lommane på private investorar som ikkje har bidratt med noko som helst i oppbygging av selskapet.

Store summer blir på kreativt vis overført frå felleskassa til private lommar, men på heilt andre måtar enn under rekneskapsposten “utbytte”. Teknikkane kan vera å låna pengar av eigne selskap eller betala kunstig høge “husleiger” til andre selskap med same eigar.

Herning er særleg oppteken av mangelen på offentleg debatt og kunnskap om velferdsranet. Medan trygdesvindel får stor merksemd, er det ingen som snakkar om profittfesten. Årets trygdesvindel består i at litt over 500 personar har svindla til seg i snitt 200.000 kroner kvar, skriver Herning.

Men gjennom det sugerøyret velferdsprofitørane har i statskassa strøymer det ut hundretals millionar. Dei verkelege NAVarane – som lever av våre skattepengar utan å bidra eller yta – er oppkjøpsselskapa i velferdsbransjen.

“Velferdsprofitørene” får strålande kritikk frå avisa Dagens Næringsliv. Skussmålet er at ho er solid og bidreg til ein meir opplyst offentleg debatt. Og Synne Corell, som melder boka, kommenterer at viss dette er innanfor lovens grenser må det vera noko gale med lova.

Illustrasjonsfoto: Free trade 2006 av Christopher Dombres, CC BY 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]