List

“Vi behandler alle likt”, sa dei tilsette i barnehagen i forkant av eit prosjekt om likestilt pedagogikk. Men då ein heilt vanleg dag i barnehagen vart filma, vart det svært så tydeleg at ingen behandla alle likt: 

Sjå filmen her. 

Prosjektet har vore gjennomførd i ei rekke ulike barnehagar og funna var slåande.

  • Gutane fekk mykje meir merksemd enn jentene. Både positiv og negativ merksemd.
  • Dei vaksne nemnte namnet til gutane langt oftare enn til jentene, som snarare vart tittulert “du”.
  • Gutane fekk mykje meir hjelp av dei vaksne. Så mykje hjelp at ein gut som ville kle på seg sjølv streva med å snika seg unna ivrige vaksne som ville kle på han.
  • Når jentene kom om morgonen vart dei gjerne ønskte velkomne med ein kommentar om kor søte eller fine dei var.
  • Viss ein gut har fått nye klede fekk han høyra kor kul og tøff han er.
  • Når ungane leika inne, leika jentene med dukker eller perla, medan gutane var på puterommet.

Slik kann ein ikkje ha der. Det var både tilsette og foreldre samde om. Dermed starta arbeidet for å endra praksis. Og jammen fekk ein ikkje resultat av arbeidet ganske så fort:

I staden for å ønskja ungane velkomne om morgonen med ein kommentar om utsjåande, byrja dei tilsette å heller seia kor glad dei var for å sjå ungane: “Så kjekt at du er her i dag!”

Når ungane vart tekne med på tur i skogen, leika ungane i meir kjønnsblanda grupper; fleire leika med fleire og det vart meir leik på tvers av grupper.

Ein byrja lytta til både gutar og jenter. Seia namnet til alle ungane, ikkje berre gutane. Let ungane leika med det dei ønskjer, ikkje begrensa leiken gjennom forvetningar til kva gutar skal leika med og kva jenter kann leika med. Likestillingsarbeidet vart dermed ein innfallsvinkel til å jobba med betre relasjonar og betre pedagogisk arbeid i barnehagen.

Som forfattaren Kristina Henkel har sagt det: “Gi barna 100 muligheter i stedet for 2!”

Både KUN senter for kunnskap og likestilling og Likestillingssenteret gjennomfører ulike pedagogiske prosjekt for likestilling i barnehagen.

Illustrasjonsfoto: Opplæring i Bærtua barnehage av Redningsselskapet, CC BY-NC-SA 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]