List

KrF og Venstre har kjempa hardt for å få dei blå med på at utsending av dei lengevêrande asylbarna ikkje skulle gå så effektivt. Men det har dessverre ikkje politiet fått med seg.

Ein kan seia mykje om den avtalen KrF og Venstre greidde å få til, men særleg god var han ikkje. (Det har eg skrive om i eit tidlegare innlegg). Men dei fekk i alle fall pressa FrP med på at det ikkje skulle vera høgd prioritert å senda norske ungar ut av Noreg.

No viser det seg at Justisministeren ikkje har greidd å sørgja føre at politiet har fått dette med seg. Det har gått Politiets Utlendingsenhet hus forbi at dei heller skulle ha prioritert å senda andre folk ut, og vera litt mindre effektive når det gjeld dei lengevêrande ungane.

Det er i seg sjølv ganske fascinerande at Politiets Utlendingsenhet ikkje har fått med seg det mest omtalte utlendingsrettslege spørsmålet dette året. Men fordi nokon hadde gløymt å seia tydeleg ifrå til sine underliggande etatar, så har ungar blitt kasta ut i hopetal den siste tida.

Justisministeren ber om orsaking. Alt som skjer på hans felt er til sjuande og sist hans ansvar. Men det er ikkje hans feil. Det skulle ikkje ha skjedd, men han har ikkje tenkt å stansa utsendingane. Berre kanskje minna PU om at dei ikkje treng å stressa med nett det.

Det heile minner meg litt om når SV satt i regjering med AP. SV sloss knallhardt for at utlendingsmyndigheita skulle ta meir omsyn til barns beste. SV fekk pressa fram nokre formuleringa som kunne ha betydning.

Men det var AP som hadde justisministeren. Og AP var som kjend ikkje særleg interessert i ein menneskeleg asylpolitikk. Dei var mest opptekne av at ingen skulle få inntrykk av at ein berre kunne koma her og koma her, og bli i landet og så tru at ein fekk bli.

Dermed hadde dei det ikkje særleg travelt med å sørgja føre at endringane SV hadde kjempa fram vart implementerte i praksis. Kanskje snarare tvert i mot. Ein kan vedta mykje forskjellig fine politiske endringar, men dersom embedsverket held fram som før, så er det ingenting som endrar seg.

Det kan vera ein fin taktikk å seia ja og ha, og så berre ikkje vera så ivrig på implementeringa. Det resulterer i status quo.

Utan å skulda justisministeren for å sabotera samarbeidsavtalen, så kan eg tenkja meg at asylbarnas ve og vel ikkje har vore hovudprioriteringa hans.

Illustrasjonsbilde: Minneapolis protest against Arizona immigrant law SB 1070, av Fibonacci Blue, CC BY 2.0.

One Response to “Bukken og havresekken”

  1. Jon-Øivind Storaker

    Ingen må forsøke å fortelle meg at justisministeren ikke var fullt klar over hva som foregikk!

    Følger han ikke med i politiske debatter? Leser han ikke aviser?

    Bare tøv!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]