List

Er folk på byda mindre tolerante enn folk i byane? Er det eit digert bygdedyr der ute som gjer at homofile må leva i skapet eller rømma til byen? 

Thomas Wimark har skrive doktorgradsavhandlinga “Beyond the Bright City Lights” og undersøkjar kor vidt lesbiske og homofile flokkar seg saman i dei store byane og korleis livet eventuelt kan vera på bygda.

Ved hjelp av statistiske metodar undersøkte Wimark busettingsmønstra til homofile og lesbiske i Sveige. Han fann ut at dei faktisk bur i byen i større grad enn heteroar. Men fleire lesbiske kvinner bur på bygda enn homofile menn. Og dei som lever i parforhold flyttar oftare til mindre stader ennn dei som er single.

Kan det vera fordi folk er meir tolerante i byane at skeive flyttar dit? Wimark undersøkte dette også. Han fann ut at toleranse ikkje kunne forklara tendensen til å flytta til byane. Det er nemleg ikkje nokon samanheng mellom graden av toleranse og kor det er flest homofile og lesbiske. Kanskje er det trua på at folk i byane er meir tolerante, heller enn at fdei faktisk er det,, som gjer at fleire skeive bur i byane?

Blant dei Wimark har intervjua, er det mange av dei eldre som fortel at dei rømte frå heimbygda før dei turde å koma ut av skapet. Blant dei yngre var det færre slike historiar. Når dei yngre fortalde om kvifor dei flytta, handla det stort sett om skule og utdanning, på same måte som for ungdom generelt.

Når ein er ferdigutdanna og har fått seg ein partnar flyttar folk gjerne heim. Ein vil gjerne at ungane skal veksa opp på ein mindre, tryggare stad med frisk luft og lite rushtrafikk når ein hentar i barnehagen. No er det blitt vanlegare at homofile og lesbiske får barn og etablerer kjernefamiliar, og dermed gjer ein som alle andre: Flyttar (heim) på landet.

Trass i normalisering og auka toleranse for ulike formar for seksuell orientering og kjønnsuttrykk, blir ein del unge skeive møtt med sladder, fordommar og trakassering på skulen og i lokalsamfunnet. Slik erfaringar har folk frå både bygder og byar.

Så korleis er det eigentleg å leva som skeiv på bygdene i Noreg i dag? Dette undersøkjer me på KUN i eit pågåande forskingsprosjekt på oppdrag frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Ein gong utpå vinteren vil me presentera svara. Følg med!

Illustrasjonsbilete: City Lights & Deep Blue Skies av Mark NG, (CC BY-NC-ND 2.0).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]