Skeiv

Levekår blant skeive

Hvordan er levekårene til skeive i Norge i dag sammenliknet med levekårene til heterofile og cispersoner? Dette spørsmålet finner du svar på i rapporten “Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår” som kom ut i år. Dette er første gang man har kartlagt levekår blant transpersoner i en nasjonal spørreundersøkelse. Norman Anderssen, Elisabeth Stubberud, Øystein Holmelid og

Levekår blant skeive Read More »

Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn

Forskning og politikk på vold i nære relasjoner har de siste 40 årene hatt et tydelig fokus på kjønnsforskjeller, og de siste tiårene har det også vært fokusert mye på etnisitet. Andre forskjeller, for eksempel basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, urfolkstilhørighet og funksjonsvariasjon har fått mindre oppmerksomhet. I et kapittel i boka “Vold i nære

Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn Read More »

Når vi sier rasisme og homofobi, hvorfor hører du bare homofobi?

Hovedfunnet fra et forskningsprosjekt om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn er at folk risikerer å bli møtt med både rasisme og homofobi. Under lanseringen i fjor var daværende Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til stede og kommenterte rapporten. Selv om ut utfordringer med rasisme, diskriminering og marginalisering i møte med det norske storsamfunnet ble framhevet

Når vi sier rasisme og homofobi, hvorfor hører du bare homofobi? Read More »

Skip to content