Skeiv

Skeiv innvandrar og skeiv på bygda

Kva historier blir fortald om det å vera skeiv med innvandrarbakgrunn og skeiv på bygda? Kva fortel skeive med innvandrarbakgrunn og skeive på bygda om seg sjølv og livet sitt, og kva forteljingar er det som får plass i offentlegheita? Elisabeth Stubberud og eg har skrive om dette i eit kapittel i boka Skeiv lokalhistorie. […]

Skeiv innvandrar og skeiv på bygda Read More »

Levekår blant skeive

Hvordan er levekårene til skeive i Norge i dag sammenliknet med levekårene til heterofile og cispersoner? Dette spørsmålet finner du svar på i rapporten “Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår” som kom ut i år. Dette er første gang man har kartlagt levekår blant transpersoner i en nasjonal spørreundersøkelse. Norman Anderssen, Elisabeth Stubberud, Øystein Holmelid og

Levekår blant skeive Read More »

Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn

Forskning og politikk på vold i nære relasjoner har de siste 40 årene hatt et tydelig fokus på kjønnsforskjeller, og de siste tiårene har det også vært fokusert mye på etnisitet. Andre forskjeller, for eksempel basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, urfolkstilhørighet og funksjonsvariasjon har fått mindre oppmerksomhet. I et kapittel i boka “Vold i nære

Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn Read More »

Skip to content