List

Mobbing har vore på dagsordenen heile veka. På veg heim i dag las eg oppsiktsvekkande forskingsresultat som eg berre er nøydd å fortella om: 6 prosent av heterofile gutar i 10. blir mobba. For homofile gutar er talet 36 prosent.

Både bifile (11,6 prosent for gutar og 8,3 for jenter) og lesbiske (10,3 prosent) opplever mykje meir mobbing enn heterofile. Men det er altså dei homofile gutane som i aller størst grad blir utsette for mobbing.

Mobbing har alvorlege konsekvensar. Blant dei som blir mobba er det mange som slit med angst og depresjon. Tidlegare forsking har slått fast at det ikkje er slik at det er dei som har psykiske helseproblem som blir mobba. Snarare er det slik at mobbing fører til angst og depresjon.

Dermed er det kanskje ikkje så overraskande at homofile, bifile og lesbiske rapporterer om langt meir depresjon og angst enn heterofile ungdommar. Homofile gutar skårer 8-9 gonger så høgt på angstskåren som heterofile gutar.

Når forskarane kontrollerer for mobbing, er omfanget av depresjon og angst berre litt høgare for lesbiske, bifile og homofile, enn for heterofile. Dette tyder på at det først og fremst er mobbing og plaging som er grunnen til at lhb-ungdom i så stor grad slit med pyskiske problem.

Det er fire til fem gonger så mange homofile som heterofile gutar som rapporterer at dei sjølv mobbar: 50 prosent av dei homofile gutane oppgjev at dei plager andre. Mange av dei plagar andre ved å slenga homofobe merknader etter dei.

Er ikkje det ganske overraskande? Ved første augnekast er det kanskje det. Men når ein veit at det er ein generell trend at dei som sjølv blir mobba også plagar andre, så er det ikkje så overraskande at homofile gutar, som i så stor grad sjølv er utsette for mobbing, plagar andre. Når forskarane kontrollerer for effekten av det å sjølv bli mobba finn dei ingen skilnader på homofile og heterofile gutar.

Det er Erling Roland og Gaute Auestad ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger som har utført denne forskinga. Ho var publisert i 2009 i rapporten “Seksuell orientering og mobbing”.

Illustrasjonsfoto: Bullying av Lee Morley, tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]