List

Regjeringa sine forslag til kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken har blitt kraftig kritisert. Enden på visa er at mange av dei mest kontroversielle forslaga er nedstemt. Men det er også fleirtal for ei rekke drastiske innstrammingar.

På måndag vart forslaga handsama i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Den formelle avstemminga i Stortinget er ikkje før på fredag, men i hovudsak er det avgjort gjennom komiteinnstillinga:

Forslag utan fleirtal:

  • Forslaget frå regjeringa om inntektskrav på 305 200 kroner i året for at flyktningar skal få familien sin til Noreg, fekk ikkje fleirtal. Flyktningar skal, slik som i dag, ha unntak frå inntektskravet.
  • Auka i inntektskravet frå ca 250.000 til 300.000 skal tilbake til omlag 250.000.
  • Forslaget om å gjera den såkalla 3-årsregelen til ein 5-årsregel, fekk ikkje fleirtal.
  • Forslaget om krav til 3 års arbeid eller utdanning i Norge før flyktningar kan søkja familiegjenforeining har ikkje fleirtal.
  • Forslaget om å innføra eit kunstig skilje mellom dei som får beskyttelse etter flyktningkonvensjonen og dei som får beskyttelse etter andre konvensjonar, fekk ikkje fleirtal.

Forslag med fleirtal:

  • Forslaget om 24 års aldersgrense for ekteskapsinnvandring fekk fleirtal. Det er gjort unntak “det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig”.
  • Det har dukka opp eit nytt forslag som ikkje har vore oppe i debatten så langt: “Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovendring om seks års krav til arbeid eller utdanning i Norge før familieetablering kan finne sted”. Det vil bety at flyktningar og andre innvandrar som ønskjer å stifta familie, får 6 års karantenetid før den kan gifta seg med ein annan utanlandsk person.
  • Forslaget om såkalt “tilknytningskrav” er det fleirtal for. Dagbladet forklarer tilknytningskravet slik: “Dette betyr at hvis far og barn er i Tyrkia eller i Jordan, for eksempel, og mor er i Norge, så mener regjeringen at familien kan familiegjenforentes der. Altså bør da mor heller reise til Tyrkia eller Jordan hvis hun vil være med familien, enn at familien kommer hit”.
  • Ein må bestå prøve i norsk og samfunnskunnskap, og dokumentera at ein har vore sjølvberga i 12 månader, for å kunna få permanent opphaldsløyve i Noreg.
  • Kutta fritt rettsråd for asylsøkjarar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]