Gode liv på bygda

Steigen er stedet for å leve gode liv, for folk kommer flyttende. Bygda må spre budskapet og promotere seg selv. Det er erfaringen fra tilflyttingsprosjektet Lev på Leines. Sammen med prosjektleder Aase Refsnes og referansegruppa for prosjektet, skriver jeg i AN

Lev på bygda 2016. Hvordan får man folk til å ville flytte til bygda? Dette er spørsmålet man stiller seg i alle tilflyttingsprosjekter – noen mer vellykkede enn andre. Prosjektet «Lev på Leines» i Steigen har vist at folk, både fra inn- og utland, realiserer drømmen om å bo på landet. De to siste årene har i underkant av 50 tilflyttere kommet til Leines, en bygd med i underkant av 500 innbyggere. Ved bruk av moderne kommunikasjonskanaler har vi nådd potensielle tilflyttere over hele verden. Dette er en mulighet også andre lokalsamfunn enkelt kan benytte seg av. Lev på Leines ble en suksess, og vi ønsker derfor å inspirere andre lokalsamfunn i Nordland til å sette i gang egne initiativer for å sikre tilflytting og utvikling.

Lev på Leines. Bolystprosjektet Lev på Leines avsluttes nå offisielt, men vil fortsette på frivillig basis. Prosjektet ble startet av det lokale grendelaget på Leines, som var overbevist om at flere måtte ønske å flytte hit til vakre Steigen. Etter mange år med befolknings­nedgang og et evig nedleggingsspøkelse over skolen, innså folk i bygda at man selv måtte gjøre noe aktivt for å snu utviklingen og skape ny vekst og optimisme.

Drivkraft i bygda. Vår viktigste erfaring fra prosjektet er den voldsomme drivkraften som ligger i bygda, gjennom frivillig innsats fra enkeltpersoner, lag og foreninger. Mange  Ttilflyttingsprosjekter starter ofte ovenfra, igangsatt av kommune, fylke eller regionråd. Det har vært helt avgjørende for prosjektet at folk i bygda selv har tatt grep om lokalsamfunnets fremtid.

Motbør og forsvar. Alle begeistrete bygdeutviklingsprosjekter møter i varierende grad en viss motstand og skepsis. På Leines gikk vi tidlig ut med et ambisiøst mål om at vi skulle få 15 familier til å bosette seg på Leines over en to års prosjektperiode. Mange så på dette som helt usannsynlig, på grensen til galskap. Noen av de andre bygdene i Steigen uttrykte misnøye med at dette bare skulle skje ett sted i kommunen. Men etter hvert ble innvendingene  mindre og entusiasmen vokste, fordi folk så resultatene gjennom nye ansikter i bygda og erfarte at prosjektet tjente hele kommunen.

Mangfold av tilflyttere. For det er enkeltmenneskene, naboene og det sosiale bygdefolket som har engasjert seg når vi to år senere har 13 familier på plass. Folk har vært åpne og gitt alle nye tilflyttere en varm velkomst til Leines. Mangfoldet av faktiske og potensielle tilflyttere har vært stort, med tilbakeflyttere, arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa og nordmenn på jakt etter «det gode liv» på landet. Vi er også glade for at vi endelig har fått bosatt de første flyktningene på Leines.

Markedsføring av bygda. Media er fylt med urbane impulser og flyttemønstrene går i all hovedsak inn mot store sentra. Men vi har erfart at bygda er mer attraktiv enn vi antok. Vi har ikke funnet på noe nytt for å lokke tilflyttere til Nordlands kyst. Vi har kun kommunisert hva vi allerede har å tilby gjennom bruk av moderne markedsføringsmetoder. Gjennom etablering av en nettside, med informasjon om ulike aspekter ved å bo på Leines og i Steigen, bruk av Google sitt markedsføringsverktøy for å spre nettsiden, og ved særdeles aktiv og målrettet bruk av sosiale medier, har vi nådd titusenvis av folk – og mange potensielle tilflyttere.

Lev i Steigen. I kjølvannet av suksessen med Lev på Leines er det nå et sterkt og felles ønske i Steigen om å videreføre erfaringene og metodene fra prosjektet i hele kommunen. Frivillige lag og foreninger i alle bygdene ønsker å være drivkraft for utvikling og tilflyttingsarbeid i sine bygder slik det har vært på Leines. Næringslivet ser også at befolkningsvekst er helt grunnleggende for en fortsatt positiv utvikling i Steigen, og støtter aktivt opp om tiltaket. Samtidig har kommunen i svært krevende økonomisk situasjon satt av en betydelig sum til opprettelsen av en felles satsning for hele Steigen. Nå håper vi at også Nordland fylkeskommune ser verdien av det arbeidet Lev på Leines har igangsatt, og bidrar til at dette kan videreføres i Steigen og andre lokalsamfunn. Bygdene i Nordland er fulle av folk med idéer, energi og pågangsmot, og kan selv fungere som motor for utvikling og tilflytting.

Fred Eliassen, folkevalgt i Steigen kommune

Helga Eggebø, Seniorrådgiver ved KUN

Tarald Sivertsen, Leder Steigen Næringsforum

Aase Refsnes, Prosjektleder Lev på Leines

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content