List

“En humorist uten selvinnsikt vil alltid skylde på den politiske korrektheten som visstnok har hjemsøkt vårt land” skreiv Warsan Ismail i ein kronikken “Utdatert humor” som stod på trykk i Dagbaldet i november i fjor. Teksten var stila til Sanna Sarromaa, men er like aktuell som ein kommentar til Kjetil Rollnæs, Thomas Knarvik og co.

Ismail sitt argument er at nordmenn ikkje er redde for å le av såkalla rasevitsar. Det er ikkje slik at politisk korrektheit får oss til å knebla latteren. “Vi ler, men i 2015 forventer vi mer av rasevitsene vi presenteres for”, skriv Ismail og kjem med ei rekke døme på glimrande “svart humor”.

Thomas Knarvik kunne med hell spurd seg sjølv om problemet kanskje er kvaliteten på karikaturteikninga og satiren han meiner å koma med. Men i staden slår han sjølvtilfreds fast at “dessverre gikk tegningen dels over og dels under manges forstand“. Sjølv er han intet mindre enn sverddragar for ein truga ytringsfridom.

Det blir som regel dårleg stemning når nokon peikar på og kritiserer diskriminering – anten det er rasisme eller sexisme. Dei som forbeholder seg retten til å ytra seg rasistisk eller sexistisk utan å bli kritisert for det, kjem alltid med dei same skuldingane:

  1. Du kneblar ytringsfridomen med politisk korrektheit
  2. Du våger ikkje kalla ei spade for ei spade
  3. Du skjønar deg ikkje på kunst/humor/satire
  4. Du er sur, nærtagande og humørlaus (ei skikkeleg surtruse)

Filosofen Sarah Ahmed skriv glimrande det å vera “the killjoy” – gledesdreparen. Nokon må ta seg bryet med å vera gledesdreparen som ytrar seg kritisk om rasisme og sexisme og dermed skapar dårleg stemning. Alternativet til å vera ein gledesdrepar er å la rasisme og sexisme halda fram.

Det må vera lov å kalla ei spade for ei spade:

  • Knarvik har laga ein fullstendig utdatert karikaturteikning.
  • At nokon er “the killjoy” og kritiserer rasisme er IKKJE eit større problem i Noreg i dag enn rasisme.

Illustrasjonsbilde: Skjermdump fra aftenposten.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]