List

Visste du at ein språktest kan avgjera om ein asylsøkjar får opphald eller avslag? Det skulle blitt mange interessante resultat dersom den halv-nordnorske knotinga til mange tilflytta Steigenværingar var einaste ID-papir.

Trass i at metoden for å avgjera opphavsland ved hjelp av språkanalyse er svært usikker, er dette vanleg praksis i utlendingsforvaltninga. Professor Monika Schmid kjem til UiO i morgon for å førelesa om dette.

Alle som søkjer opphald i Noreg må dokumentera identiteten sin. For nokon er problemet at dei ikkje har fått med seg ID-papir då dei flykta, eller at passet er teke frå dei på vegen. For andre er problemet at norske myndigheiter ikkje godtek passet deira som dokumentasjon. Dette opplever folk frå land der norske myndigheiter meiner at det er så mykje falske dokument at ein ikkje kan stola på eit einaste papir.

Det kan godt vera gode grunnar til ikkje å stola på enkelte ID-papir. Men spørsmålet er kva i alle dagar ein skal gjera då for å bevisa kven ein er? Dersom ein fortel ei konsistent og truverdig historie om kor ein kjem frå og korleis ein flykta, kan dette vera tilstrekkeleg for å sannsynleggjera identitet. Men ein kan like gjerne oppleva å ikkje bli trudd, også med passet i handa. Her kan ein språktest koma inn i biletet.

Metoden er blitt kritisert av både språkforskarar og juristar fordi den er svært usikker. Tenk deg ein person som kjem frå eit området med eit enormt språkleg mangfald, som kanskje har lærd ein tre-fire språk frå han eller ho var lita og har flytta rundt på forskjellige plassar. Det skal ikkje mykje fantasi til for å skjøna at språket og dialekta ikkje nødvendigvis er heilt etter boka.

Språktest er ikkje den einaste tvilsame metoden brukt i utlendingsforvaltning i heile Europa. Ein annan variant er tanntest. Også den er kritisert. Dersom eit barn kjem åleine til Noreg er under 18, kan ein tanntest bli brukt som “bevis” på at personen er over 18 og ikkje å rekna som barn. Som einsleg mindreårig asylsøkjar utan omsorgspersonar i heimlandet blir ein ikkje send ut av Noreg før ein er 18. Er ein under, får ein altså bli for ei stund. Viss tanntesten seier det same som du sjølv.

Illustrasjonsfoto: Homeless Afghan Refugees av Zoriah, tilgjengeleg under CC BY-NC 2.0

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]