Praktisk likestillingsarbeid

NRK meldte førre veke at eldre med døtrer får to timar mindre hjelp frå kommunen enn eldre med søner. Det er urettvist. Det reknar eg me at me alle er samde om. Spørsmålet no er kva myndigheitene har tenkt å gjera.

Den ulikebehandlinga som NOVA-rapporten dokumenterer overraskar dei fleste av oss. Me er oppvaksne i eit samfunn der demokratiske verdiar som rettferd og likebehandling står sterkt. Ikkje rart at dei fleste av oss trur at me behandlar alle likt.

Søndag blogga eg for Maddam om likestilling i barnehagar, på sjukeheimar og i arbeidslivet.

Illustrasjonsbilete: portret 478 : in memorandum tribute to a great woman av allfr3d, CC BY-NC 2.0.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content