List

Hugsar du sjøormen Ruffen? Ruffen bur på ei øy som berre er synleg kvar tysdag og torsdag. Kollektivtransporten her i Nordland fungerer mykje på same måte, om enn noko mindre påliteleg enn denne øya til Ruffen.

Det går ein ekstra hurtigbåt mellom Bodø og Steigen kvar tysdag og torsdag (og fredag); på heilt ulike tidspunkt og utan logisk korrespondanse med noko som helst. Me har døypt ho Ruffenruta (det vil seia, min kollega Mari Helenedatter Aarbakke har døypt ho Ruffenruta). Eit par gonger i veka er altså Steigen “synleg” for omverda heile to gonger for dagen.

De som har tenkt dykk på besøk kan notera dykk at det er litt ekstra om å gjera å rekka båten hit. Mistar du han kan du prøva igjen om 24 timar. Det går ein buss, men den går  samstundes med båten; mistar du båten så mistar du bussen i same slengen. Så er det gjort til jul.

For ei lita stund sidan skulle eg innom ein endå meir avsidesliggande del av kommunen. Ein må kanskje ikkje vera rakettforskar for å kunne tolka den båtruta, men doktorgrad i samfunnsvitskap viste seg i alle fall å vera utilstrekkeleg.

Båten går noko sånn som måndag-onsdag morgon, men då berre for fastbuande. Onsdag og fredag ettermiddag; i prinsippet både for fastbuande og andre, men berre dersom ein ringer, og berre på bestemte datoar lista med litan skrift. Og dessutan viste alt seg å vera feil fordi dei nett hadde gått over til vinterrute.

Eg har ringt 177 Nordland nokre gonger dei siste månadene. Etter at eg har leita og leita i båtruter og bussruter, kjem eg fram til at det er nøydd til å vera ei rute eller to her eg ikkje har fått med meg. Det kan vel ikkje vera slik at det ikkje er mogleg å koma seg med buss frå Henningsvær slik at ein rekk den einaste båten til frå Svolvær til Bodø? spør eg. “Jo, det stæmme det”. Kan 177 stadfesta.

Då eg tok opp dette under lunsjen på jobb lo dei litt av meg. Du ringer ikkje til 177! Dei veit ingen ting. “Du må ring han Leif! De e han som kainn de dær”. Å, ja.

Ettersom det går så få båtar, så er me alle nøydde til å vera på den båten som går. Sist eg skulle frå Bodø og heim var det reine bygdetreffet på kaia. Først trefte eg på Karoline. Medan eg skravla med ho, dukka den lokale kajakkguiden opp på sykkel. Og der var Maria og Eva. Og då eg sette meg, sat eg plutseleg rett ved sida av Tore. Sjølv ein tilflyttar som eigentleg ikkje kjenner nokon endå, trefte plenty med kjentfolk.

Over blikkstille hav steig fullmånen opp på eine sida av båten, medan sola gjekk ned i havet på andre sida. Det finst vel ingen finare stad på jorda! God stemning å vera Steigenværing på Ruffenruta. Kva skal du eigentleg med fleire båtavgangar?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]