List

Ikkje alle flyktningar er heterofile menn med kone og barn som ventar på familiegjenforeining. Skeive som flyktar frå forfølging, kan oppleva at asylmottaka dei blir plasserte i er alt anna enn ein trygg stad.

LHBT-organisasjonar i Storbritannia rapporterer om tilhøva ved lukka asylmottak, der asylsøkjarar blir holdt innesperra på ubestemt tid. Ei lesbisk kvinne frå Nigeria hadde flykta etter at partnaren hennar vart drepen og ho sjølv torturert på grunn av seksuell orientering, fortel om omfattande psykisk og fysisk mishandling i mottaket.

Etter å ha vore innesperra på mottaket i over eit år, vart asylsøknaden avslått. Høgsterett, kor saka til slutt var oppe, meinte ho hadde gjeve seg ut for å vera lesbisk for å få asyl på grunn av seksuell orientering. Ettersom ho hadde barn, kunne ho umogleg vera lesbisk, meinte retten.

Hennar skjebne er uviss dersom ho blir send tilbake til Nigeria. Landet har, i likskap med Uganda, innført lovar som gjev 10 års fengselstraff til dei som kjenner til homofile utan å rapportera dei til myndigheitene.

Det er ikkje berre i Storbritannia at tilhøva for skeive asylsøkjarar i mottak kan vera vanskelege, eller til og med farlege. Skeiv Verden er ein interesseorganisasjon for skeive med minoritetsbakgrunn. Dei har mellom anna sett fokus på situasjonen til skeive i asylmottak, og bidrar med naudsynt kompetanseheving for tilsette i mottak.

Det er ikkje mange som søkjer asyl i Noreg på grunn av seksuell orientering. Mellom 2012 og 2014 var det berre 139 av i alt 28.000 asylsøknader som vart handsama i perioden. Omlag halvparten av sakene vart avslått, og mesteparten av søkjarane er frå Uganda og Nigeria. Ikkje så rart, med tanke på at begge land har innført brutale lovforbud retta mot LHBT-personar, og at Noreg har hatt eit synleg engasjement i Uganda mot desse lovane.

Skeive som søkjar asyl i Noreg kan risikera og stå i ein umogleg Catch 22-situasjon. Utlendingsmyndigheitene ventar at dei skal vera opne skeive frå den dagen dei kjem til landet, elles er det vanskeleg å bli trudd. Men å leva opent, til dømes på asylmottak kan vera utrygt også i Noreg. Og skulle ein leva opent, for så å bli sendt tilbake, er situasjonen vanskelegare ein nokon sinne. Så kva gjer ein då?

Norske LHBT organisasjonar har vore kritiske til korleis skeive asylsøkjarar blir handsama av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Ein har vore i dialog med UDI og UNE for å betra sakshandsaminga, men Skeiv Ungdom er framleis kritiske til praksisen.

Illustrasjonsbilde: LGBT refugees, av culturetastic, CC BY-NC 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]