List

Omlag halvparten av alle menn i Noreg har vore utsette for alvorleg fysisk vald. Dei mest utsette er unge menn som oppfører seg aggressivt, drikk mykje, rusar seg ofte og går ofte på byen. Har dei valdsutsette mennene sjølv eit ansvar for kva situasjon dei set seg i? Me må tørre å ta debatten. 

Menn er svært utsette for vald. Her er statistikken:

  • 45 % har vore utsette for alvorleg vald som å bli banka opp, truga med våpen, teke kvelartak på eller sparka
  • 13 prosent har vore utsette for så mykje skade at dei trong legehjelp
  • I 8 av 9 tilfeller er valdsutøvaren ein ukjent
  • Dei som drikk ofte er tre gonger meir utsett enn dei som drikk sjeldan
  • Dei fleste meldar aldri saka til politiet
  • Berre 5,9 prosent av utøvarane dømde

Eit så stort omfang av alvorleg vald er eit omfattande samfunnsproblem. Mønsteret er tydeleg. Dei mest utsette er dei unge som drikk mykje, rusar seg ofte, går ofte på byen og oppfører seg aggressivt. På bakgrunn av dette kan ein spør om ikkje mykje av valden kunne vore unngått dersom dei unge mennene var flinkare å ta vare på seg sjølv og kompisane sine når dei er på byen.

Eg seier ikkje at valdsoffra sjølv har skulda; det er alltid valdsutøvaren som har ansvaret. Men ein kan spør seg om det er særleg lurt å drikka seg fullstendig sanselaus og rave rundt på byen og oppføra seg aggressivt og konfliktskapande.

Sjølv om ein sjølvsagt står fritt til å kle seg i akkurat dei kleda ein sjølv ønskjer, så er det kanskje ikkje særleg lurt å spasera inn på ein pub full av Vålrengasupportarar kledd i ei i Brannsupportar-skjorte.

Eg prøver ikkje å leggja skulda på offeret her, men dersom du er 17 år og raver rundt på byen og oppsøkjer bråk, då er det dessverre alt for vanleg at turen på byen ender i alvorleg skade.

Unge menn på byen må oppføra seg og vera tydelege på at dei ikkje vil ha bråk. Ein spøkefull kommentar kan vera lett å misforstå, og når ein blir provosert er det ikkje alltid så lett for ein annan full mann å styra sinnet sitt.

Me må våga og ta debatten om kva dei unge mennene sjølv kan gjera for å trygga seg mot alvorleg vald og skade. Pass på kvarandre når de er på byen. Ikkje gå frå ein dritings kompis som står og slenger med leppa i drosjekøa. Ta ansvar for å roa ned ein kamerat som oppfører seg aggressivt. Ikkje drikk så mykje at du ikkje er i stand til å ta vare på deg sjølv.

Illustrasjonsbilde: P1390470 av Jess, tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0.

Kjelder:

Takk til kollega Lindis Sloan for å ha sett meg på ideen om å skriva denne artikkelen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]