Vald og seksuell trakassering

Offeromgrepet

Offerideologien er eit maktspråk. Sosialarbeidarar, sosiale rørsler, terapeutar og aktivistar kjemper for offerstatusen til grupper dei har gjort seg til talspersonar for, for på denne måten å oppnå merksemd, sympati og stønad. Samstundes avviser offergrupper som incestutsette, valdsutsette kvinner og prostituerte offeromgrepet og kallar seg sjølv for høvesvis ”survivors” eller ”sexarbeidarar”. Er offeromgrepet ei kjelde …

Offeromgrepet Read More »

#MeToo #2017

#MeToo-kampanjen står sentralt i oppsummeringane av året 2017. Time Magazine kåra varslarane, “The Silence Breakers” til “Person of the Year 2017”. Nokre profilerte kvinner pregar framsida av magasinet, men dei representerer alle dei millionane av kvinner og menn rundt om i verda som har delt sine erfaringar med seksuell trakassering og overgrep. Varslarane, som er alt …

#MeToo #2017 Read More »

Unntatt håndheving

MeToo-kampanjen pågår med uforminska styrke. Tusenvis har delt sine erfaringar. I bransje etter bransje samlar kvinner seg til felles front mot seksuell trakassering. Omtrent alle landets medie skriv om seksuell trakassering dagleg. Nils Rune Langeland får sparken frå Universitet i Stavanger og TV2-sjefar er i søkelyset. Regjeringsmedlem og fiskeriminister Per Sandberg har vore på banen i saka …

Unntatt håndheving Read More »

Hat mot personar med nedsett funksjonsevne

Dei av oss som lever med nedsett funksjonsevne er svært utsette for krenkande ytringar og hat. Det viser nye tal frå Nordlandsforsnking. 41 prosent har hatt ein eller fleire ubehagelege opplevingar 36 prosent har opplevd ein eller fleire krenkande ytringar 32 prosent har opplevd ein eller fleire formar for hatyringar Nesten 1000 medlemmar av interesseorganisasjonar for …

Hat mot personar med nedsett funksjonsevne Read More »

Skip to content