List

I dag er siste frist for å gje beskjed til Listhaug og regjeringa om kva me meiner om deira angrep på asylinstituttet og grunnleggande menneskerettar.

Regjeringa presenterte forslaget i romjula – medan opposisjonen, ekspertar og aktivistar hadde ferie. Dei valde dessutan å hoppa bukk over hovudregelen om at høyringsfristen skal vera på tre månader. I staden er fristen snaue seks veker. Kort frist og kompliserte endringar er ein effektiv taktikk for å unngå mobilisering og protest.

Heldigvis har forskarar, interesseorganisasjonar og vanlege folk mobilisert. Den eine kritikken krassare enn den andre strøymer inn, til dømes frå aktørar som Barneombudet, PRIO og Kommunensektorens organisasjon (KS).

Migrasjonsforskarar frå PRIO skriv mellom anna: “Som et tankeeksperiment, la oss forestille oss en målsetning om å gjøre flyktningene til en marginalisert og ustabil befolkning i samfunnet. Da ville usikker oppholdsstatus og adskillelse fra familiemedlemmer være målrettede tiltak.”

Kristenfolket er også kritiske. Og då ikkje berre dei liberale biskopane. Leiaren for ei samanslutting av misjonsorganisasjonar er i dag sitert i Klassekampen på at ho meiner Listhaug like godt kan leggja ned heile departementet dersom ho skal gjera det umogleg å søkja asyl.

Kritikken frå AP, KrF og Venstre som har kome den siste tida har derimot ikkje mykje truverd. I asylforlike før jul bad dei om følgande: «Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger» (…) og «fortløpende vurdere forslag til lovendringer, forskriftsendringer og justere aktuelle instrukser med sikte på å oppnå innstramminger» i retten til beskyttelse. Dei har fått som bestilt.

Det er endå ikkje for seint å seia ifrå. Fristen for å senda inn svar på høyringa går ut ved midnatt. Fleire organisasjonar skal allereie ha bede om utsett frist. Det er dessutan fullt mogleg å slutta seg til andre sine fråsegner. Skriv eit kort brev til Justis- og beredskapsdepartementet der de viser til høyringa og spesifiserer kva for eit av svara de vil slutta dykk til. Eg tilrår mellom anna:

KUN
Mira-senteret
JURK – juridisk rådgivning for kvinner
Mirgrasjonsforskere ved PRIO
Kommunesektorens organisasjon

Illustrasjonsbilde: hourglass_cropped av openDemocracy, CC BY-SA 2.0

3 Responses to “Fristen for lista til Listhaug”

  1. Gudrun Vatnan

    Jeg tiltreder Prio-svaret.

  2. Helga Eggebø

    Departementet melder ddessuten at det framleis går an å senda inn merknader, sjølv om fristen gjekk ut i går: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2469054/

  3. Listhaug blir nedstemt - Helga EggebøHelga Eggebø

    […] sine forslag til kraftige innstrammingar i innvandringspolitikken har blitt kraftig kritisert. Enden på visa er at mange av dei mest kontroversielle forslaga er nedstemt. Men det er også […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]