List

I andre etasje i gammelstua her i Sjåvika er der eit vindu kor der er telefondekning. I alle fall i øverste venstre hjørne, så der har eg teipa opp ein rømmeboks. Med telefonen i boksen og headsettet plugga i, så kan eg få kontakt med omverda. 

I huset elles er der stort sett ikkje dekning. Så dersom du ringer meg og får høyra den gode gamle beskjeden om at “det oppnås ikke kontakt med mobilabonnenten” så betyr det etter alt å døma at eg er heime.

Dersom eg hugser å setta telefonen frå meg i stovevinduet, får eg inn meldingar. Så lenge telefonen står her er det også mogleg å senda melding ut. Ein kan også slumpa til å få inn eit anrop. Sjølv om der ikkje er dekning nok til å snakka dersom eg tek telefonen, så veit ein jo i alle fall kven som ringte.

Det er mange fordelar med dette opplegget. For det første er eg lite plaga med at gud og kvar mann ringer på ettermiddagstid. Det er stort sett stille og fredeleg på telefonfronten med mindre eg aktivt oppsøkjer ein ringesituasjon. Anten ved å ta turen til ringevinduet på loftet, eller ved å gå meg ein tur på Abornes og snakka i telefonen på vegen.

På vegen like nedom huset er det nemleg bra med dekning. Eg er glad i å prata i telefonen med dei gode folka mina, og har gått time på time rundt neset og skravla denne hausten.

Den einaste ulempen med tur-løysinga er at vind og uvêr legg visse begresningar på kva tid det går an å snakka i telefonen ute. Og når det stormer på som verst, så blæs faktisk dekninga vekk også frå det elles så stabile ringevinudet på loftet. Eg krysser derfor fingrane for at vêret ikkje er så alt for gale den dagen fødselen setter i gang og eg treng å snakka med legevakt/jordmor/Marius på telefonen…

Foto: Marius Skaiaa.

2 Responses to “Ringevinduet”

  1. Eva Bakkeslett

    Et fantastisk bilde med mange mulige tolkninger. Jeg lurer for eksempel på om de mobillignende trepinnene er en del av denne low tech løsningen:)

  2. Helga Eggebø

    Trepinnar som imiterer analogt antennesignal. Kva syns du om den tolkinga? 🙂 Det er kunst frå huseigaren, men eg er meir interessert i ei kreativ kunstnerisk tolking av bildet enn for mykje fakta på bordet…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]