Busetting i distriktet

Den store busettingsdugnaden byrjar no, men det er eit langvarig prosjekt. Flyktningar som skal busetta seg i distriktskommunar med få folk og store avstander møter nokre særskilte utfordringar. Korleis skal me sørgja føre at folk ikkje blir sittande isolert og åleine på eit nes, fordi dei ikkje har tilgang på bil? Før eg flytta til Steigen […]

Busetting i distriktet Read More »