Aldring

Bilde av vaffler

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var det ein ståande invitasjon om å koma innom og få seg ei vaffel og eit eventyr av farmor. Når me kom springande sette ho straks støpselet i stikkontakten og like etter var jarnet klart til …

Kom og få deg ein vaffel! Read More »

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er ganske vanleg at ho vil stå opp på den tida og ofte går det heilt fint, det er hennar rytme. Men den dagen var ho stuptrøytt. Ho ville alt og ingenting. “Mat!” og då maten …

Å trøysta ho som skrik Read More »

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt erfaringar med kollektive metodar og arbeidsformer som «kollektiv kvalitativ analyse», «skrivetid» og «skriveseminar». Desse arbeidsformene fokuserer på samarbeid mellom forskarar. Men kva for metodar kan vera eigna for samarbeid mellom forskarar og offentlege verksemder? I …

Samtalar med Steigen og Tana Read More »

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då eg las teksten Janelle Taylor har skrive om demens vart eg djupt rørt. Derfor vil eg gjenfortelja det ho skriv, på nynorsk med mine eigne ord: Då mora til Janelle fekk Alzheimers sjukdom, spurde alle …

Kjenner ho deg att? Read More »

Skip to content