For feit?

Eit søk på ordet “slankeoperasjon” får opp ei lang liste med private klinikkar som tilbyr slike operasjonar og talet på operasjonar aukar enormt. Dei alvorlege negative konsekvensane operasjonane har, blir så godt som ignorert. Anten du kallar det “feit”, “tjukk”, “overvektig” eller “fedmeproblem” – i vår kultur er det forbunde med stort stigma å vera […]

For feit? Read More »