Kastrasjonskravet

Eg har alltid teke for gitt at det høyrer fortida til at norske myndigheiter stilte krav om sterilisering av nokon grupper menneske. Men for personar som ønskjer å skifta juridisk kjønn, er kastrering per dags dato eit absolutt krav. For ein del personar stemmer ikkje det juridiske kjønnet, som ein vart registrert med ved fødselen, med… Continue reading Kastrasjonskravet