Skrivepartner søkes

«Eg er ein samfunnsvitar på litt over 40 år som er glad i å skriva alt frå vitskaplege artiklar og rapportar, til essay, kronikkar og personlege tekstar. Til dagleg arbeider eg som forskar 1 ved Nordlandsforskning, og blant dei mange forskingsemna eg er interessert i er innvandringsregulering, likestilling, levekår blant skeive, aldring og metodeutvikling. Eg […]

Skrivepartner søkes Read More »