Byråkratiets dilemma

«Utlendingsdirektoratet tek for mange kontroversielle avgjerder til nokon gong å oppnå popularitet», sa tidlegare UDI-direktør Trygve Nordby ein gong. No er det først og fremst Justisminister Anders Anundsen som får gjennomgå for tida. Men likevel, kvifor er byråkratiet generelt og UDI spesielt så lett å kritisera og mislika? Byråkratiet er grunnleggande umoralsk, hevda sosiologen Zygmunt […]

Byråkratiets dilemma Read More »