Avhengig av ektefellen i 5 år

3 år tek det før ekteskapsinnvandrarar har rett til å bli i Noreg uavhengig av ekteskapet. No føreslår regjeringa at det skal bli 5. Alle som innvandrar til Noreg får i utgangspunktet eit mellombels opphaldsløyve. Ein må ha vore her i minst tre år før ein kan søkja om permanent opphaldsløyve. For ekteskapsinnvandrarar er konsekvensen at […]

Avhengig av ektefellen i 5 år Read More »