Avhengig av ektefellen i 5 år

3 år tek det før ekteskapsinnvandrarar har rett til å bli i Noreg uavhengig av ekteskapet. No føreslår regjeringa at det skal bli 5. Alle som innvandrar til Noreg får i utgangspunktet eit mellombels opphaldsløyve. Ein må ha vore her i minst tre år før ein kan søkja om permanent opphaldsløyve. For ekteskapsinnvandrarar er konsekvensen at… Continue reading Avhengig av ektefellen i 5 år

Ektemannen trua ho med motorsag

Å utsetta ektefellen for langvarig og omfattande kontroll og trua ho med ei motorsag, er det mishandling i utlendingslovens forstand? Både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har svard nei på det spørsmålet. Dermed vil dei senda den utanlandske kvinna det gjeld ut av landet. I dag vart saka prøvd for retten og eg var kalla inn som… Continue reading Ektemannen trua ho med motorsag