Mødrer på flukt

Ei av ti kvinner på flukt gjennom Europa er gravide. Dei har liten eller inga tilgang til svangerskapsomsorg og fødselshjelp. Sjølv kvinner på flukt som i utgangspunktet har god helse, har høg risiko for komplikasjonar og død i samband med svangerskap og fødsel. Gravide kvinner som er i ein vanskeleg humanitærsituasjon, til dømes på flukt eller […]

Mødrer på flukt Read More »