Tidevatnet

Berga er berre,svarte,nakne,blaute,rå,glatte,kvasse. Men så kjem havet med floagradvis,bølgjande,sigande,stigande. Havet vaskar dei svarte bergaskummande,skurande,stille. Det flør og vatnet dekkjer dei berre bergadet kvasse,skarpe,svarte,sleipe. Det syns ikkje, kjennest ikkje. Det eromslutta,omhylla,omkrinsa,overflaumaav havet. Vassflata står høgare no. Ho erså blank,mjuk,skinnande,stille. Eg ser berre lyset. Detskinnande,kvite,blanke. Fargespekteret av svart,kvitt,gyllent,rosa,grått,blåttsom speglar seg.Fargar av himmel og land i havspegelensom strekk […]

Tidevatnet Read More »